Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przestrzenie funkcyjne, geometria przestrzeni Banacha i zastosowania

2012/07/B/ST1/03360

Słowa kluczowe:

Przestrzeń Banacha przestrzeń funkcyjna krytyczna przestrzeń Sobolewa rozmaitość Banacha krata Banacha przestrzeń Köthego przestrzeń L^{1} zwykła i wagowa przestrzeń Calderona-Łozanowskiego przestrzeń Orlicza-Lorentza przestrzeń Orlicza funkcja Orlicza przestrzeń funkcji ciągłych na zwartej przestrzeni topologicznej Hausdorffa predual nieliniowe równanie różniczkowe Schrödingera teoria rozstrzepiania uogólnione operatory odwrotne perturbacje operatory Fredholma źle postawiony problem operator liniowy zwarty i sprzężony ortogonalna dopełnialność porządkowa i zwykła asymptotycznie izometryczna kopia c_{0} l^{∞} i l^{1} norma Luxemburga quasinorma własności wypukłościowe moduł i charakterystyka wypukłości własność punktu stałego słaba własność punktu stałego odwzorowania nierozszerzające własność słabej ortogonalności M-stałe punkt ekstremalny

Deskryptory:

  • ST1_9: Algebry operatorowe i analiza funkcjonalna
  • ST1_8: Analiza
  • ST1_11: Równania różniczkowe cząstkowe

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane, a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Henryk Hudzik 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 358 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-27

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony