Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola oddziaływań pomiędzy ErbB2/ErbB3 i kompleksem tetraspanina CD151/integryny wiążące lamininę w raku sutka: Implikacje dla prognozowania i terapii.

2011/01/B/NZ4/04910

Słowa kluczowe:

rak sutka CD151 ErbB2 ErbB3 trastuzumab

Deskryptory:

 • NZ3_1: Biologia komórki
 • NZ4_5: Patomorfologia
 • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Radzisław Kordek 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 443 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. MIKROSKOP CARL-ZEISS. Za kwotę 64 992 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. CD151 in cancer progression and metastasis: a complex scenario. IF: 3,961
  Autorzy:
  Sadej R, Grudowska A, Turczyk L, Kordek R, Romanska HM.
  Czasopismo:
  Laboratory Investigation (rok: 2014, tom: 94, strony: 41-51), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1038/labinvest.2013.136 - link do publikacji
 2. Integrin α3β1-CD151 complex regulates dimerization of ErbB2 via RhoA. IF: 7,357
  Autorzy:
  Novitskaya V, Romanska H, Kordek R, Potemski P, Kusińska R, Parsons M, Odintsova E, Berditchevski F.
  Czasopismo:
  Oncogene. 2013 Jun 24. (rok: 2013, tom: 32, strony: Epub ahead of print), Wydawca: Macmillan Publishers Ltd.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1038/onc.2013.231. - link do publikacji