Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Edycja krytyczna dzieł wszystkich Brunona z Kwerfurtu

2013/08/S/HS3/00188

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka wnioskująca:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr Miłosz Sosnowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 2 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 435 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-06

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Nowe świadectwa rękopiśmienne "Żywota drugiego św. Wojciecha" w benedyktyńskim klasztorze w Rajhradzie na Morawach IF: 10
  Autorzy:
  Miłosz Sosnowski
  Czasopismo:
  Studia ródłoznawcze (rok: 2017, tom: 55, strony: 79-100), Wydawca: Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12775/SZ.2017.04 - link do publikacji
 2. Hagiografia doby chrystianizacji w nowej odsłonie IF: 10
  Autorzy:
  Miłosz Sosnowski
  Czasopismo:
  Kwartalnik Historyczny (rok: 2015, tom: 122, 4, strony: 877-902), Wydawca: Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla
  Status:
  Opublikowane
 3. Kilka uwag o chronologii życia i twórczości Brunona z Kwerfurtu IF: 12
  Autorzy:
  Miłosz Sosnowski
  Czasopismo:
  Roczniki Historyczne (rok: 2016, tom: 82, strony: 63-78), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12775/RH.2016.02 - link do publikacji
 4. Bolesław Chrobry i Karol Wielki - legitymizacja między kultem a imitacją IF: 4
  Autorzy:
  Miłosz Sosnowski
  Czasopismo:
  Historia Slavorum Occidentis (rok: 2016, tom: 11, nr 2, strony: 122-148), Wydawca: Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15804/hso160205 - link do publikacji
 5. Miejsce powstania i historia pasjonału theol. lat. oct. 162 ze zbiorów Biblioteki Państwowej w Berlinie IF: 10
  Autorzy:
  Miłosz Sosnowski
  Czasopismo:
  Studia ródłoznawcze (rok: 2016, tom: 54, strony: 01.03.2019), Wydawca: Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12775/SZ.2016.01 - link do publikacji
 6. Święci Wojciech i Brunon z Kwerfurtu w tzw. Legendarium Magdeburgense
  Autorzy:
  Miłosz Sosnowski
  Status:
  Złożone
 1. Est in parte regni ciuitas magna – św. Wojciech w Gnieźnie
  Autorzy:
  Miłosz Sosnowski
  Książka:
  Chrzest - św. Wojciech - Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna (rok: 2016, tom: 1, strony: 39-58), Wydawca: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
  Status:
  Opublikowane
 2. Tradycja klasyczna u wczesnych hagiografów św. Wojciecha – środki i cele
  Autorzy:
  Miłosz Sosnowski
  Książka:
  Stilo et animo - Prace historyczne ofiarowane Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin (rok: 2016, tom: 1, strony: 53-66), Wydawca: Instytut Historii UAM
  Status:
  Opublikowane
 3. Strategia misyjna "ad gentes" na łacińskim Zachodzie - dylematy i rozwiązania
  Autorzy:
  Miłosz Sosnowski
  Książka:
  Chrystianizacja "Młodszej Europy" (rok: 2016, tom: 1, strony: 221-249), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowane
 4. Ilu Pieczyngów nawrócił Brunon z Kwerfurtu?
  Autorzy:
  Miłosz Sosnowski
  Książka:
  Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóćce-Krenz (rok: 2017, tom: 1, strony: 397-405), Wydawca: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  Status:
  Opublikowane