Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wkład polskiej emigracji politycznej w rozwój idei pokojowej integracji Europy (1940-1989)

2013/08/M/HS3/00395

Słowa kluczowe:

jedność europejska badania nad pokojem historia idei europejski model promowania pokoju prawne modele integracji europejskiej

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

prof. dr hab. Józef Łaptos 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: HARMONIA 4 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 245 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-10-02

Czas trwania projektu: 30 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Postawy elit politycznych Europy Środkowej wobec integracji z UE w okresie przedakcesyjnym
  Autorzy:
  Wojciech Prażuch
  Czasopismo:
  Rocznik Integracji Europejskiej (rok: 2015, tom: 9, strony: 567-591), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14746/rie.2015.9.33 - link do publikacji
 2. Państwa Europy Środkowej i ich próby zbliżenia z EWG przed 1989 r.
  Autorzy:
  Wojciech Prażuch
  Czasopismo:
  Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne (rok: 2017, tom: XXV, strony: 139-154), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 3. Les Instituts français au centre d"un programme d"expansion intellectuelle en Europe centrale et orientale, 1936-1938
  Autorzy:
  Annie Guénard-Maget
  Czasopismo:
  Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne (rok: 2017, tom: XXV, strony: 57-66), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4467/2543733XSSB.17.005.7251 - link do publikacji
 4. La Pologne en France : les différences de perception entre l'opinion publique et les intellectuels français
  Autorzy:
  Ludwine Warchol
  Czasopismo:
  Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne (rok: 2017, tom: XXV, strony: 173-190), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4467/2543733XSSB.17.012.7258 - link do publikacji
 5. Journal Polonais 1978
  Autorzy:
  Roselyne Chenu (wstęp i opracowanie Józef Łaptos)
  Czasopismo:
  Archiwum Emigracji (rok: 2013, tom: zeszyt 1(18), strony: 69-95), Wydawca: Uniwersytet im M. Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowane
 6. Zakres i formy współpracy polityków środkowoeuropejskich na uchodźstwie w czasie II wojny światowej
  Autorzy:
  Józef Łaptos
  Czasopismo:
  Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne (rok: 2017, tom: t.XXV, strony: 67-85), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4467/2543733XSSB.17.006.7252 - link do publikacji
 7. L'affaire de Javorzyna, 1919-1923, un dilemme français
  Autorzy:
  Alain SOUBIGOU
  Czasopismo:
  Studia Środkoweuropejskie i Bałkanistyczne (rok: 2017, tom: XXV, strony: 43-56), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4467/2543733XSSB.17.004.7250 - link do publikacji
 8. Działalność Jana Kułakowskiego na rzecz Polski w europejskim ruchu syndykalistycznym
  Autorzy:
  Inga Kawka
  Czasopismo:
  Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne (rok: 2017, tom: XXV, strony: s. 127-137), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4467/2543733XSSB.17.009.7255 - link do publikacji
 1. Integrated territorial investments (ITI): a challenge for the municipal policy from the Polish perspective
  Autorzy:
  Inga Kawka
  Konferencja:
  Aktuálne výzvy a problémy verejnej správy II. Perspektívy komunálnej politiky na Slovensku po voľbách v roku 2014 (rok: 2015, ), Wydawca: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Data:
  konferencja 28 maja
  Status:
  Opublikowane
 2. Le discours sur l"Europe à la lumière des publications de l"Union des Fédéralistes polonais (1952–1962) : styles, arguments et figures
  Autorzy:
  Wojciech Prażuch
  Konferencja:
  Udział polskiej emigracji we Francji w pokojowej reorganizacji Europy (1940-1989) (rok: 2015, ), Wydawca: Peter Lang
  Data:
  konferencja 16-17 października
  Status:
  Opublikowane
 3. L'action de l'Union des fédéralistes polonais en France à la lumière de leur revue « La Pologne en Europe » (1951-1978)
  Autorzy:
  Inga Kawka
  Konferencja:
  L"influence et le poids des exilés d"Europe centrale en France (1945-1989) (rok: 2015, ), Wydawca: Institut d'Études slaves
  Data:
  konferencja 10-11 grudnia
  Status:
  Opublikowane
 4. Le patriotisme en exil. Les premiers débats dans le milieu des éxilés politiques sur l"avenir de l"Europe centrale et orientale (1945-1952)
  Autorzy:
  Józef Łaptos
  Konferencja:
  Stosunki polsko-rumuńskie 1945-1989 (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UP
  Data:
  konferencja 23-24 września
  Status:
  Opublikowane
 5. Les anciens émigrés et leur rôle dans le cheminement de la Pologne vers l'UE - les cas de Jerzy Łukaszewski et de Jan Kułakowski
  Autorzy:
  Wojciech Prażuch
  Konferencja:
  L"influence et le poids des exilés d"Europe centrale en France (1945-1989) (rok: 2015, ), Wydawca: Institut d'Études slaves
  Data:
  konferencja 10-11 grudnia
  Status:
  Opublikowane
 6. Activité de Jan Kułakowski – syndicalisme, Solidarność et exil
  Autorzy:
  Inga Kawka
  Konferencja:
  Udział polskiej emigracji we Francji w pokojowej reorganizacji Europy (1940-1989) (rok: 2015, ), Wydawca: Peter Lang
  Data:
  konferencja 16-17 października
  Status:
  Opublikowane
 7. De la confédération polono-tchécoslovaque à la fédération d"Europe centrale. Les résultats de la coopération des réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale
  Autorzy:
  Józef Łaptos
  Konferencja:
  Udział polskiej emigracji we Francji w pokojowej reorganizacji Europy (1940-1989) (rok: 2015, ), Wydawca: Peter Lang
  Data:
  konferencja 16-17 października
  Status:
  Opublikowane
 8. Geopolityczne uwarunkowania w polityce Francji i Niemiec wobec europejskich aspiracji krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1989-2004)
  Autorzy:
  Wojciech Prażuch
  Konferencja:
  Obszar Europy Środkowej w geopolityce mocarstw - od Mitteleuropy do Integracji Europejskiej (rok: 2016, ), Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
  Data:
  konferencja 3 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 9. L"action des exilés d"Europe centrale à l"époque de la guerre froide – « groupe de pression » ou « freedom fighters »
  Autorzy:
  Józef Łaptos
  Konferencja:
  L"influence et le poids des exilés d"Europe centrale en France (1945-1989) (rok: 2015, ), Wydawca: Institut d'Études slaves
  Data:
  konferencja 10-11 grudnia
  Status:
  Opublikowane
 1. L"évolution de l"attitude de la Pologne envers le Traité de l"Elysée : de la "Lettre des évêques" au Triangle de Weimar
  Autorzy:
  Józef Łaptos
  Książka:
  Le couple franco-allemand vu par certains Etats tiers depuis 1963 (rok: 2016, tom: 7, strony: 101-122), Wydawca: L'Harmattan,
  Status:
  Opublikowane
 2. Le rôle de Jozef Retinger dans la propagation de l"idée européenne parmi les exilés de l"Europe centrale
  Autorzy:
  Józef Łaptos
  Książka:
  L'européanité dans les pays de l'Europe médiane (rok: 2018, tom: 1, strony: 45-59), Wydawca: Honoré Champion
  Status:
  Opublikowane
 3. Działalność emigracyjnych ugrupowań środkowoeuropejskich w okresie zimnej wojny. Grupy nacisku czy dyplomacja sui generis
  Autorzy:
  Inga Kawka, Wojciech Prażuch
  Książka:
  Dyplomacja europejska 1815-2015. W dwusetną rocznicę protokołu dyplomatycznego (rok: 2016, tom: 1, strony: 32-59), Wydawca: Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowane
 4. Le Conseil de l'Europe en tant que gardien de la solidarité culturelle de l'Europe (1949-1956)
  Autorzy:
  Inga Kawka
  Książka:
  L'européanité dans les pays de l'Europe médiane (rok: 2018, tom: 1, strony: 61-73), Wydawca: Honoré Champion
  Status:
  Opublikowane
 5. Les pays d"Europe médiane dans leurs « retour à l"Europe » après 1989 - vocation commune, motivations spécifiques
  Autorzy:
  Wojciech Prażuch
  Książka:
  L'européanité dans les pays de l'Europe médiane (rok: 2018, tom: 1, strony: 121-137), Wydawca: Honoré Champion
  Status:
  Opublikowane