Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Koncepcja duszy w pismach greckich komentatorów Arystotelesowego de anima (Aleksander, Temistiusz, Symplicjusz, Filoponus)

2012/07/B/HS1/01609

Słowa kluczowe:

filozofia starożytna arystotelizm komentatorzy Arystotelesa dusza intelekt substancja

Deskryptory:

  • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
  • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne
  • HS1_2: Ontologia i metafizyka, ontologie szczegółowe

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Komorowska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 111 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-12

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony