Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ilościowe i jakościowe korelacje pomiędzy fizycznymi aspektami obciążeń dynamicznych laminatów metalowo-włóknistych a zjawiskami ich reakcji na te obciążenia

2012/05/N/ST8/03788

Słowa kluczowe:

obciążenie dynamiczne kompozyty GLARE strefa zniszczenia

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr inż. Patryk Jakubczak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 99 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-26

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw komputerowy (komputer przenośny, oprogramowanie). Za kwotę 3 386 PLN
 2. Stanowisko do badań makroskopowych (anex nr 1). Za kwotę 5 428 PLN
 3. Kamera termowizyjna. Za kwotę 0 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Wpływ uderzeń wielokrotnych na rozwój zniszczenia kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami IF: 0,505
  Autorzy:
  Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Jakubczak Patryk
  Czasopismo:
  Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability (rok: 2015, tom: 17(2), strony: 194-198), Wydawca: Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)
  Status:
  Opublikowane
 2. Analysis of load-displacement curves and energy absorption relations of selected fibre metal laminates subjected to low-velocity impact
  Autorzy:
  Jakubczak Patryk, Bienias Jarosław, Surowska Barbara
  Czasopismo:
  Composites Theory and Practice (rok: 2014, tom: 0,585416666666667, strony: 123-127), Wydawca: Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
  Status:
  Opublikowane
 3. The influence of fibre orientation in aluminium–carbon laminates on low-velocity impact resistance IF: 1,494
  Autorzy:
  Patryk Jakubczak, Jarosław Bienias, Barbara Surowska
  Czasopismo:
  JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS (rok: 2017, tom: 0(0), strony: 12.01.2019), Wydawca: SAGE PUBLICATIONS LTD
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1177/0021998317719569 - link do publikacji
 4. Impact damage live-time analysis of modern composite materials using thermography
  Autorzy:
  Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara
  Czasopismo:
  Composites Theory and Practice (rok: 2014, tom: 0,586111111111111, strony: 219-223), Wydawca: Polskie Towarzystwo Materiałów kompozytowych
  Status:
  Opublikowane
 1. THE EFFECT OF MULTIPLE LOW-VELOCITY IMPACT ON FIBRE METAL LAMINATES
  Autorzy:
  Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara
  Konferencja:
  ECCM16 - 16TH EUROPEAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS (rok: 2014, ), Wydawca: Elasticity and Strength of Materials Group of the University of Seville
  Data:
  konferencja 22-26 June
  Status:
  Opublikowane