Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ popiołów lotnych z procesu odazotowania spalin na przebieg hydratacji i kształtowanie właściwości fizykochemicznych zaczynów i zapraw cementowych

2012/05/N/ST8/02810

Słowa kluczowe:

popioły lotne hydratacja zaczyn cementowy zaprawa odazotowanie spalin selektywna redukcja niekatalityczna

Deskryptory:

  • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
  • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Techniki Budowlanej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr inż. Agnieszka Michalik 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 99 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-12

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony