Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ zasolenia i niskiej temperatury na aktywność biologiczną mikroorganizmów nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych zasiedlających filtry wypełnione granulatem przygotowanym z popiołów ze spalania osadów ściekowych

2012/05/N/ST8/02582

Słowa kluczowe:

kruszywo lekkie filtry gruntowe nitryfikacja denitryfikacja zasolenie temperatura

Deskryptory:

  • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr inż. Kamila Ostrowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 99 946 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-08

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony