Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stabilność temperaturowa i właściwości wielowarstw Cu/stal chromowo-niklowa wykonanych technologią PVD

2012/05/N/ST8/02269

Słowa kluczowe:

wielowarstwy stabilność temperaturowa rozszerzalność cieplna

Deskryptory:

  • ST5_4: Cienkie warstwy
  • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr inż. Edyta Kulej 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 98 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-01

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony