Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Tworzenie, zatrzymywanie i przechwytywanie wartości w organizacjach przedsiębiorczych

2015/17/B/HS4/00935

Słowa kluczowe:

Tworzenie wartości przechwytywanie wartości przedsiębiorczość efektywność

Deskryptory:

 • HS4_9: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka
 • HS4_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Wojciech Dyduch 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 335 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-09

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Tworzenie wartości oparte na twórczej strategii – zamysł koncepcyjny, sprzeczności, paradoksy i przesłanki dla teorii
  Autorzy:
  Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 420, strony: 66-79), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2016.420.06 - link do publikacji
 2. Przedsiębiorczość, twórcza strategia oraz zatrzymywanie i przechwytywanie wartości jako filary organizacji sukcesu
  Autorzy:
  Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki
  Czasopismo:
  Zarządzanie i Finanse (rok: 2016, tom: 02.02.2019, strony: 48-59), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowane
 3. Przywództwo strategiczne a tworzenie wartości w organizacjach
  Autorzy:
  Wojciech Dyduch
  Czasopismo:
  Organizacja i kierowanie (rok: 2017, tom: 176, strony: 121-136), Wydawca: Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, KNOiZ PAN
  Status:
  Opublikowane
 4. Klasyczne modele twórczości organizacyjnej. Implikacje dla tworzenia i przechwytywania wartości
  Autorzy:
  Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki
  Czasopismo:
  Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (rok: 2018, tom: 161, strony: 29-39), Wydawca: Oficyna Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
 5. Value Creation and Capture in Entrepreneurial Organizations
  Autorzy:
  Wojciech Dyduch
  Czasopismo:
  Problemy Zarządzania (rok: 2016, tom: 14,nr3(62),t2, strony: 23.11.2019), Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.7172/1644-9584.62.1 - link do publikacji
 6. Organizational creativity and task environment: An interactionist perspective IF: 0,115
  Autorzy:
  Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2018, tom: 1(40), strony: 299-315), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/aoe.2018.1.13 - link do publikacji
 7. Strategizing Corporate Entrepreneurship for Value Creation and Value Capture
  Autorzy:
  Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki
  Status:
  Złożone
 1. Contradicting aspects of entrepreneurial leadership worth noting
  Autorzy:
  Rafał Kozłowski, Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki
  Konferencja:
  International Academic Conference on Management, Economics, Business and Marketing (rok: 2016, ), Wydawca: Czech Technical University in Prague
  Data:
  konferencja 24-26 listopada
  Status:
  Opublikowane
 1. Współczesne kierunki badań w zarządzaniu strategicznym na świecie
  Autorzy:
  Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki
  Książka:
  Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego (rok: 2017, tom: -, strony: 79-94), Wydawca: Oficyna Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
 2. Dokonania i przyszłe kierunki badań nad przedsiębiorczością organizacyjną
  Autorzy:
  Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki
  Książka:
  Nauki o zarządzaniu - Dokonania, trendy, wyzwania (rok: 2017, tom: -, strony: 34-45), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 3. Innowacyjność organizacyjna a tworzenie i przechwytywanie wartości
  Autorzy:
  Wojciech Dyduch
  Książka:
  Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie (rok: 2018, tom: 1, strony: 133-148), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowane