Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania właściwości elektrooptycznych w fotochromowych ciekłych kryształach i polimerach.

2011/01/B/ST8/03317

Słowa kluczowe:

materiały fotochromowe ciekły kryształ fotonika

Deskryptory:

 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stanisław Bartkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 461 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Moduł rejestracji obrazów do mikroskopu optycznego. Za kwotę 10 000 PLN
 2. Moduł rejestracji wiązki laserowej (miernik mocy). Za kwotę 10 000 PLN
 3. Laser impulsowy. Za kwotę 150 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (18)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Applications of low molecular liquid crystalline derivatives of azobenzene
  Autorzy:
  J. Mysliwiec, M. Czajkowski, S. Bartkiewicz, K. Zygadlo Z. Galewski, B. Sahraoui
  Czasopismo:
  Nonlinear Optics and Quantum Optics (rok: 2012, tom: 45, strony: 93-100), Wydawca: Old City Publishing, Inc.
  Status:
  Opublikowane
 2. Origin of the oscillations in the self-diffracted signal in degenerate-two wave mixing experiment in azo-polymer IF: 3,844
  Autorzy:
  A. Sobolewska, S. Bartkiewicz
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2012, tom: 100, strony: 233301/1-4), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4722816 - link do publikacji
 3. Reversible optical memory based on single-component phototropic liquid crystal IF: 3,794
  Autorzy:
  A. Sobolewska, S. Bartkiewicz, and J. Mysliwiec
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2013, tom: 103, strony: 083302/1-4), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4818643 - link do publikacji
 4. Study of semiconductor quantum dots influence on photorefractivity of liquid crystals IF: 3,844
  Autorzy:
  A. Anczykowska, S. Bartkiewicz, M. Nyk, J. Myśliwiec
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2012, tom: 101, strony: 101107/1-4), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4750060 - link do publikacji
 5. Surface relief grating formation in luminescent dye doped photochromic polymer containing azobenzene side groups IF: 0,905
  Autorzy:
  L. Sznitko, P. Karpiński, S. Bartkiewicz, A. Miniewicz, J. Mysliwiec,
  Czasopismo:
  Central European Journal of Physics (rok: 2013, tom: 11, strony: 1024-1029), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2478/s11534-013-0299-9 - link do publikacji
 6. Growth of isotropic domains as a mechanism of dynamic diffraction grating recording in low molecular liquid-crystalline derivatives of azobenzene IF: 3,696
  Autorzy:
  M. Czajkowski, S. Bartkiewicz, J. Mysliwiec
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemisty B (rok: 2012, tom: 116, strony: 3264), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/jp3006662 - link do publikacji
 7. Holographic memories based on a single-component phototropic liquid crystal, IF: 6,101
  Autorzy:
  A. Sobolewska, S. Bartkiewicz, J. Mysliwiec, K. D. Singer,
  Czasopismo:
  Journal of Material Chemistry C (rok: 2014, tom: 2, strony: 1409-1412), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/C3TC32361G - link do publikacji
 8. Optical phase conjugation in azo-dye doped chiral liquid crystal IF: 3,844
  Autorzy:
  P. Karpiński, A. Miniewicz
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2012, tom: 101, strony: 161108/1-4), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4760227 - link do publikacji
 9. Synthesis and characterization of azo-containing organometallic thin films for all optical switching applications IF: 2,337
  Autorzy:
  R. Gatri, J.-L. Fillaut., J. Mysliwiec, A. Szukalski, S. Bartkiewicz, H. El-Ouazzani,
  Czasopismo:
  Chemical Physics Letters (rok: 2012, tom: 535, strony: 106), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.cplett.2012.03.063 - link do publikacji
 10. Biphotonic photochromic reaction results in the increase of the efficiency of the holographic recording process in an azo-polymer IF: 4,187
  Autorzy:
  A. Sobolewska, J. Zawada, S. Bartkiewicz,
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2014, tom: 30, strony: 17−21), Wydawca: ACS Publikcations
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/la4042106 - link do publikacji
 11. Light-stimulated growth of isotropic domains in nematic liquid crystal IF: 2,337
  Autorzy:
  M. Czajkowski, S. Bartkiewicz, J. Myśliwiec
  Czasopismo:
  Chemical Physics Letters (rok: 2012, tom: 73, strony: 550), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.cplett.2012.08.064 - link do publikacji
 12. Mechanism of photochemical phase transition of single-component phototropic liquid crystals studied by means of holographic grating recording IF: 4,814
  Autorzy:
  A. Sobolewska, J. Zawada, S. Bartkiewicz, Z. Galewski
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2013, tom: 117, strony: 10051−10058), Wydawca: ACS Publikcations
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/jp403159w - link do publikacji
 13. Amplified spontaneous emission of Rhodamine 6G embedded in pure deoxyribonucleic acid IF: 3,844
  Autorzy:
  I. Rau, A. Szukalski, L. Sznitko, A. Miniewicz, S. Bartkiewicz, F. Kajzar, B. Sahraoui
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2012, tom: 101, strony: 17111/1-4), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4764535 - link do publikacji
 14. Laser coherence meter based on nanostructured liquid crystals volume
  Autorzy:
  A. Anczykowska, S. Bartkiewicz, and J. Mysliwiec
  Czasopismo:
  International Journal of Optics (rok: 2013, tom: 2013, strony: 43833), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1155/2013/287506 - link do publikacji
 15. Pattern of liquid crystalline droplets induced by two beam interference in azobenzene derivative IF: 1,918
  Autorzy:
  M. Czajkowski, K. Dradrach, S. Bartkiewicz , Z. Galewski
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2013, tom: 35, strony: 2449-2455), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2013.06.052 - link do publikacji
 16. Phase diagram of trans−cis isomers for photoactive and mesogenic 4-hexyl-4′-propoxyazobenzene IF: 4,814
  Autorzy:
  J. Jaworska, S. Bartkiewicz, Z. Galewski
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2013, tom: 117, strony: 27067−27072), Wydawca: ACS Publikcations
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/jp407628c - link do publikacji
 17. Surface relief grating in azo-polymer obtained for s-s polarization configuration of the writing beams IF: 3,844
  Autorzy:
  A. Sobolewska, S. Bartkiewicz
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2012, tom: 101, strony: 193301/1-4), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4764950 - link do publikacji
 18. Characterization of poly(amic acid)s and resulted polyimides bearing azobenzene moieties including investigations of thermal imidization kinetic and photoinduced anisotropy
  Autorzy:
  E. Schab-Balcerzak, B. Skorus, M. Siwy, H. Janeczek, A. Sobolewska, J. Konieczkowska, M. Wiacek
  Status:
  Złożone
 1. Fluorescence and SHG in organic nanocrystals of DCNP
  Autorzy:
  A. Miniewicz, K. Palewska, P. Karpinski, L. Sznitko, M. Zielinski
  Konferencja:
  SPIE Optics+Photonics, , San Diego (rok: 2012, ), Wydawca: SPIE
  Data:
  konferencja 12-15 August 2012
  Status:
  Opublikowane
 2. Phototropic liquid crystals comprising one component
  Autorzy:
  A. Sobolewska, J. Zawada, S. Bartkiewicz, Z. Galewski
  Konferencja:
  SPIE Organic Photonics + Electronics, Liquid Crystals XVII (rok: 2013, ), Wydawca: SPIE
  Data:
  konferencja 25-28 August 2013
  Status:
  Opublikowane