Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

1-Halopoliyny jako prekursory w syntezie organicznej i metaloorganicznej

2012/05/N/ST5/00665

Słowa kluczowe:

poliyny haloalkiny halopoliyny sprzęganie Cadiot-Chodkiewicza cykloaddycja Huisgena topochemiczna polimeryzacja

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna
 • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Bartłomiej Pigulski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 125 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-14

Czas trwania projektu: 30 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny. Za kwotę 4 639 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Palladium End-Capped Polyynes via Oxidative Addition of 1-Haloalkynes to Pd(PPh3)4 IF: 4,25
  Autorzy:
  Nurbey Gulia, Bartłomiej Pigulski, Sławomir Szafert
  Czasopismo:
  Organometallics (rok: 2015, tom: 34, strony: 673–682), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/om501105w - link do publikacji
 2. A Versatile and Highly Efficient Method for 1-Chlorination of Terminal and Trialkylsilyl-Protected Alkynes IF: 5,831
  Autorzy:
  Nurbey Gulia, Bartłomiej Pigulski, Marta Charewicz, Sławomir Szafert
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2014, tom: 20, strony: 2746-2749), Wydawca: WILEY-VCH
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/chem.201303680 - link do publikacji
 3. Direct synthesis of butadiynyl-substituted pyrroles under solvent- and transition metal-free conditions IF: 3,84
  Autorzy:
  Denis N. Tomilin, Bartłomiej Pigulski, Nurbey Gulia, Agata Arendt, Lyubov N. Sobenina, Al'bina I. Mikhaleva, Sławomir Szafert, Boris A. Trofimov
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 73241-73248), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/C5RA08820H - link do publikacji
 4. Synthesis of Long, Palladium End-Capped Polyynes through the Use of Asymmetric 1-Iodopolyynes IF: 5,73
  Autorzy:
  Bartłomiej Pigulski, Nurbey Gulia, Sławomir Szafert
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2015, tom: 21, strony: 17769–17778), Wydawca: WILEY-VCH
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/chem.201502737 - link do publikacji
 1. 1-Jodopoliyny jako prekursory poliynowych kompleksów palladu(II)
  Autorzy:
  Bartłomiej Pigulski, Nurbey Gulia, Sławomir Szafert
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 7-10.09.2014
  Status:
  Opublikowane
 2. Badania strukturalne 1-halogenopoliynów oraz poliynowych kompleksów palladu
  Autorzy:
  Bartłomiej Pigulski, Nurbey Gulia, Sławomir Szafert
  Konferencja:
  56. Konwersatorium Krystalograficzne (rok: 2014, ), Wydawca: INTiBS PAN, Komitet Krystalografii PAN
  Data:
  konferencja 26-28.06.2014
  Status:
  Opublikowane
 3. Selektywna metoda otrzymywania 1-chloroalkinów
  Autorzy:
  Bartłomiej Pigulski, Nurbey Gulia, Marta Charewicz, Sławomir Szafert
  Konferencja:
  57. Zjazd PTChem i SITPChem (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowane
 4. Struktury krystaliczne niesymetrycznych 1-jodopoliynów
  Autorzy:
  Bartłomiej Pigulski, Nurbey Gulia, Sławomir Szafert
  Konferencja:
  55 Konwersatorium Krystalograficzne (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań strukturalnych PAN, Wrocław oraz Komitet Krystalografii PAN
  Data:
  konferencja 27-29.06.2013
  Status:
  Opublikowane
 5. Synteza, właściwości spektroskopowe i badania strukturalne 1-halogenopoliynów
  Autorzy:
  Bartłomiej Pigulski, Nurbey Gulia, Sławomir Szafert
  Konferencja:
  56 Zjazd Naukowy PTCHem i STIPChem (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20.09.2013
  Status:
  Opublikowane
 6. Nowa, uniwersalna metoda otrzymywania 1-chloroalkinów z terminalnych i trialkilozabezpieczonych alkinów w łagodnych warunkach
  Autorzy:
  Nurbey Gulia, Bartłomiej Pigulski, Marta Charewicz, Sławomir Szafert
  Konferencja:
  56 Zjazd Naukowy PTCHem i STIPChem (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20.09.3013
  Status:
  Opublikowane
 7. Związki kompleksowe palladu z ligandami sigma-poliynowymi: synteza, charakterystyka oraz badania rentgenostrukturalne
  Autorzy:
  Nurbey Gulia, Bartłomiej Pigulski, Sławomir Szafert
  Konferencja:
  55 Konwersatorium Krystalograficzne (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań strukturalnych PAN, Wrocław oraz Komitet Krystalografii PAN
  Data:
  konferencja 27-29.06.2013
  Status:
  Opublikowane