Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie metod syntezy fluorowanych izoselenocyjanianowych analogów sulforafanu o spodziewanej zwiększonej aktywności przeciwnowotworowej.

2012/05/N/ST5/00140

Słowa kluczowe:

sulforafan izoselenocyjaniany środki przeciwnowotworowe

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Tomasz Cierpiał 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-19

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Za kwotę 4 475 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. The Comparison of MTT and CVS Assays for the Assessment of Anticancer Agent Interactions IF: 3,057
  Autorzy:
  L. Śliwka, K. Wiktorska, P. Suchocki, M. Milczarek, Sz. Mielczarek, K. Lubelska, T. Cierpiał, P. Kiełbasiński, P. Łyżwa, A. Flis, A. Jaromin, Z. Chilmonczyk
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2016, tom: 11(5), strony: e0155772), Wydawca: PLOS ONE
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0155772 - link do publikacji
 2. Organofluorine Isoselenocyanate Analogues of Sulforaphane: Synthesis and Anticancer Activity IF: 2,89
  Autorzy:
  T. Cierpiał, J. Łuczak, M. Kwiatkowska, P. Kiełbasiński, L. Mielczarek, K. Wiktorska, Z. Chilmonczyk, M. Milczarek, K. Karwowska
  Czasopismo:
  ChemMedChem (rok: 2016, tom: 11(21), strony: 2398-2409), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH& Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/cmdc.201600442 - link do publikacji
 1. Fluorinated isoselenocyanate analogs of sulforaphane
  Autorzy:
  T. Cierpiał, P. Kiełbasiński, J. Łuczak, K. Wiktorska, Z. Chilmończyk, L. Śliwka
  Konferencja:
  7th International Meeting on Halogen Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: Jan Dlugosz University
  Data:
  konferencja 3-6 września 2015r
  Status:
  Opublikowane
 2. New fluorine derivatives of sulforaphane – synthesis and investigation of anticancer properties
  Autorzy:
  P. Kiełbasiński, T. Cierpiał, J. Łuczak, K. Wiktorska, L. Śliwka, Z. Chilmończyk
  Konferencja:
  7th International Meeting on Halogen Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: Jan Długosz University
  Data:
  konferencja 3-6 września 2015r
  Status:
  Opublikowane
 3. Synteza i aktywność biologiczna fluorowanych izoselenocyjanianowych pochodnych sulforafanu
  Autorzy:
  T. Cierpiał, P. Kiełbasiński, J. Łuczak, K. Wiktorska, L. Śliwka, Z. Chilmonczyk
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25 września 2015
  Status:
  Opublikowane
 4. NOWE FLUOROWANE IZOSELENOCYJANIANOWE ANALOGI SULFORAFANU
  Autorzy:
  Tomasz Cierpiał, Piotr Kiełbasiński
  Konferencja:
  57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Częstochowie (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14-18.09
  Status:
  Opublikowane
 5. Synteza nowych fluorowanych izoselenocyjanianowych pochodnych sulforafanu o spodziewanej wyższej aktywności biologicznej
  Autorzy:
  Tomasz Cierpiał, Piotr Kiełbasiński
  Konferencja:
  56 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ISBN 978-83-60988-15-2
  Data:
  konferencja 16-20 września 2013
  Status:
  Opublikowane
 6. Fluorowane izoselenocyjanianowe analogi sulforafanu – synteza i aktywność biologiczna
  Autorzy:
  T. Cierpiał, P. Kiełbasiński, J. Łuczak, K. Wiktorska, Z. Chilmończyk, L. Śliwka
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem/CBMiM/UŁ
  Data:
  konferencja 16-18 kwietnia 2015r
  Status:
  Opublikowane
 7. Fluorinated isoselenocyanate analogs of sulforaphane – synthesis and biological activity
  Autorzy:
  T. Cierpiał, P. Kiełbasiński, J. Łuczak, K. Wiktorska, Z. Chilmończyk, L. Śliwka
  Konferencja:
  11th International Conference on Heteroatom Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: University of Caen
  Data:
  konferencja 14-19 czerwca 2015r
  Status:
  Opublikowane
 8. SYNTHESIS OF NEW FLUORINATED ISOSELENOCYANATE ANALOGS OF SULFORAPHANE
  Autorzy:
  Tomasz Cierpiał, Piotr Kiełbasiński
  Konferencja:
  26th International Symposium on Organic Chemistry of Sulfur, 24-29 August, Istanbul, TURKEY (rok: 2014, ), Wydawca: Istanbul Technical University, ISBN 978-605-84957-0-8
  Data:
  konferencja 24-29 August
  Status:
  Opublikowane