Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów. Studium porównawcze na przykładzie Polski i Republiki Federalnej Niemiec

2012/07/N/HS5/01705

Słowa kluczowe:

administracja publiczna,samorząd terytorialny władza lokalna

Deskryptory:

  • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marta Balcerek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 55 680 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-08

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony