Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Estymacja pośrednia w zakresie badania niepełnosprawności na podstawie NSP 2011

2013/11/B/HS4/01472

Słowa kluczowe:

statystyka małych obszarów estymacja pośrednia kalibracja benchmarking niepełnosprawność spisy ludności analiza wielostanowa projekcja demograficzna starzenie się ludności

Deskryptory:

 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, geografia społeczno-ekonomiczna, urbanistyka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jan Paradysz 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 594 360 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-28

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Disability in the National Censuses 2002 and 2011 – A Comparison of information scope IF: 14
  Autorzy:
  Dehnel Grażyna, Klimanek Tomasz
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (rok: 2016, tom: 5(325), strony: 127-141), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.18778/0208-6018.325.10 - link do publikacji
 2. Analiza klas ukrytych w badaniu niepełnosprawności
  Autorzy:
  Marcin Szymkowiak, Tomasz Klimanek
  Czasopismo:
  PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (rok: 2018, tom: 507, strony: 237-246), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2018.507.24 - link do publikacji
 3. Badanie zjawiska niepełnosprawności w przekroju powiatów województwa wielkopolskiego z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów
  Autorzy:
  Tomasz KLIMANEK, Marcin SZYMKOWIAK, Tomasz JÓZEFOWSKI
  Czasopismo:
  Przegląd Statystyczny (rok: 2018, tom: 65, strony: 449-472), Wydawca: KOMITET STATYSTYKI I EKONOMETRII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Główny Urząd Statystyczny
  Status:
  Opublikowane
 4. Starzenie się społeczeństw europejskich wyzwaniem dla ergonomii przemysłowej
  Autorzy:
  Marcin Butlewski
  Czasopismo:
  Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania (rok: 2017, tom: 4, strony: 28--56), Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Status:
  Opublikowane
 1. Perspektywy rozwoju demograficznego województwa wielkopolskiego – wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne
  Autorzy:
  Jan Paradysz
  Konferencja:
  Sytuacja demograficzna Wielkopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej (rok: 2017, ), Wydawca: Rządowa Rada Ludnościowa
  Data:
  konferencja 7 listopada 2016
  Status:
  Opublikowane
 1. Rozdział 4. Perspektywy spisów ludności
  Autorzy:
  Elżbieta Gołata
  Książka:
  Koniec ery tradycyjnych spisów ludności (rok: 2018, tom: 1, strony: 173-193), Wydawca: WUE - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
 2. Rozdział 3. Jakość spisów
  Autorzy:
  Elżbieta Gołata
  Książka:
  Koniec ery tradycyjnych spisów ludności (rok: 2018, tom: 1, strony: 120-172), Wydawca: WUE - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane