Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Potoczne reprodukty języka polskiego. Analiza formalna, semantyczna i pragmatyczna na materiale rubryki "Przekroju" "Heca hecą".

2012/05/N/HS2/00627

Słowa kluczowe:

reprodukt frazem język potoczny

Deskryptory:

 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna
 • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ewa Kozioł-Chrzanowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 37 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-28

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. notebook z oprogramowaniem, pamięć zewnętrzna. Za kwotę 3 983 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Pogranicza frazeologii. Zarys problematyki badawczej potocznych reproduktów języka polskiego
  Autorzy:
  Ewa Kozioł-Chrzanowska
  Czasopismo:
  Polonica (rok: 2014, tom: 34, strony: 141-153), Wydawca: IJP PAN
  Status:
  Opublikowane
 2. Antyprzysłowia, memy, antyslogany. Kontrmówienie jako strategia komunikacji
  Autorzy:
  Ewa Kozioł-Chrzanowska
  Czasopismo:
  Socjolingwistyka (rok: 2014, tom: XXVIII, strony: 49–66), Wydawca: IJP PAN
  Status:
  Opublikowane
 3. Komiczne przekształcenia utartych związków wyrazowych
  Autorzy:
  Ewa Kozioł-Chrzanowska
  Czasopismo:
  Poradnik Językowy (rok: 2015, tom: 6, strony: 84-93), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowane
 1. Czy współcześnie powstają przysłowia?
  Autorzy:
  Ewa Kozioł-Chrzanowska
  Konferencja:
  Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji V. Frazeologizmy (rok: 2015, ), Wydawca: brak danych
  Data:
  konferencja 21.05.2014
  Status:
  Opublikowane
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Ewa Kozioł-Chrzanowska
  Książka:
  "Przekrojowa" rubryka Heca hecą jako źródło potocznych reproduktów języka polskiego (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 405), Wydawca: Libron
  Status:
  Opublikowane