Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Interakcje pomiędzy roślinnymi substancjami aktywnymi biologicznie zawartymi w paszy, a wybranymi lekami stosowanymi w leczeniu chorób bydła - badania in vitro

2012/05/D/NZ9/01610

Słowa kluczowe:

roślinne substancje czynne biologicznie leki interakcje hepatocyty mięśniówka przewodu pokarmowego badania in vitro

Deskryptory:

 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne
 • NZ9_2: Naukowe podstawy zootechniki

Panel:

NZ9 - Podstawy stosowanych nauk o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marta Mendel 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 453 580 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-28

Czas trwania projektu: 48 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. zestaw do badania izolowanych tkanek i narządów (Hugo Sachs Elektronik - Harvard Apparatus). Za kwotę 71 980 PLN
 2. uchwyt do tkanek do zestawu do badania izolowanych tkanek i narządów. Za kwotę 7 139 PLN
 3. mieszadło magnetyczne z grzaniem. Za kwotę 1 348 PLN
 4. phmetr. Za kwotę 2 393 PLN
 5. łaźnia wodna. Za kwotę 5 008 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Modification of abomasum contractility by flavonoids present in ruminants diet - in vitro study IF: 2,056
  Autorzy:
  Mendel M., Chłopecka M., Dziekan N., Karlik W.
  Czasopismo:
  Animal: An International Journal of Animal Bioscience (rok: 2016, tom: 10, strony: 1431–1438), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1017/S1751731116000513 - link do publikacji
 2. The effect of alfalfa saponins on the contractility of bovine isolated abomasum and duodenum preparations IF: 1,293
  Autorzy:
  Mendel M., Chłopecka M., Dziekan N., Karlik W.
  Czasopismo:
  Livestock Science (rok: 2016, tom: 188, strony: 153–158), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.livsci.2016.04.017 - link do publikacji
 3. Phytogenic feed additives as potential gut contractility modifiers in ruminants – a review IF: 2,143
  Autorzy:
  Marta Mendel, Magdalena Chłopecka, Natalia Dziekan, Wojciech Karlik
  Czasopismo:
  Animal Feed Science and Technology (rok: 2017, tom: 230, strony: 30-46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.anifeedsci.2017.05.008 - link do publikacji
 4. Interactions between erythromycin, flunixin meglumine, levamisole and plant secondary metabolites towards bovine gastrointestinal motility – in vitro study IF: 1,441
  Autorzy:
  Marta Mendel, Magdalena Chłopecka, Natalia Dziekan, Wojciech Karlik
  Czasopismo:
  Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics (rok: 2018, tom: 41, strony: 281-291), Wydawca: John Wiley & Sons Ltd
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1111/jvp.12455 - link do publikacji
 5. Modulations of bovine hepatic microsomal metabolism of benzimidazoles by secondary plant metabolites
  Autorzy:
  Wojciech Karlik, Magdalena Chłopecka, Natalia Dziekan, Magdalena Bamburowicz- Klimkowska, Marta Mendel
  Status:
  Złożone
 1. Problem wykorzystania w badaniach in vitro wątrób krów pozyskanych z rzeźni w świetle zmienności osobniczej zwierząt
  Autorzy:
  Karlik W., Mendel M., Chłopecka M., Dziekan N.
  Konferencja:
  Farmakologiczne i toksykologiczne aspekty stosowania substanci i antropogennych (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Data:
  konferencja 14-16.06.2015
  Status:
  Opublikowane
 2. Verification of flavonoids effect on bovine cytochrome P450 activity in liver S9 fraction
  Autorzy:
  Marta Mendel, Wojciech Karlik, Magdalena Chłopecka, Natalia Dziekan
  Konferencja:
  65th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA) (rok: 2017, ), Wydawca: Planta Medica International Open, Georg Thieme Verlag
  Data:
  konferencja 02.-07.09.2017
  Status:
  Opublikowane
 3. The utility of bovine isolated abomasum strips as an alternative experimental model
  Autorzy:
  M. Mendel, M. Chlopecka, N. Dziekan, W. Karlik
  Konferencja:
  51st Congress of the European Socities of Toxicology (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 13 – 16 September, 2015
  Status:
  Opublikowane
 4. Przydatność modelu izolowanych wycinków dwunastnicy krów do badań farmakologicznych i toksykologicznych
  Autorzy:
  Mendel M., Chłopecka N., Dziekan N., Karlik W.
  Konferencja:
  Farmakolo g iczne i toksykolo giczne aspekty stosowania substanci i antropogennych (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Mazursko-Warmiński w Olsztynie
  Data:
  konferencja 14-16.06.2015
  Status:
  Opublikowane
 5. Hederagenin and medicagenic acid effects on the contractility of bovine isolated abomasum specimens
  Autorzy:
  Mendel M, Chlopecka M, Dziekan N, Karlik W
  Konferencja:
  9th Joint Natural Products Conference 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Planta Medica, Georg Thieme Verlag
  Data:
  konferencja 24.-27.07.2016
  Status:
  Opublikowane
 6. Różnice w aktywności cytochromu p450 pomiędzy płatami wątroby u dorosłych krów
  Autorzy:
  Karlik W, Królicka M, Mendel M, Chłopecka M, Dziekan N.
  Konferencja:
  XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo MORPOL s.c.
  Data:
  konferencja 22.-24.09.2016
  Status:
  Opublikowane
 7. Usefulness of 3D-agar culture for studies on bovine isolated hepatocytes
  Autorzy:
  M. Mendel, W. Karlik, M. Chłopecka, N. Dziakan
  Konferencja:
  51st Congress of the European Socities of Toxicology (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 13 – 16 September, 2015
  Status:
  Opublikowane
 8. Wpływ jednoczesnego narażenia mięśniówki gładkiej na saponiny lucerny i wybrane leki – badania z wykorzystaniem izolowanych wycinków przewodu pokarmowego bydła
  Autorzy:
  Mendel M., Chłopecka M., Dziekan N., Henriksen Cronberg A., Kearney R., Karlik.W
  Konferencja:
  XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo MORPOL s.c.
  Data:
  konferencja 22.-24.09.2016
  Status:
  Opublikowane