Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pomiar efektu siły 3-nukleonowej w zderzeniach protonu z deuteronem w zakresie średnich energii

2012/05/B/ST2/02556

Słowa kluczowe:

break-up rozpraszanie sprężyste oddziaływania jądrowe układy kilku nukleonów

Deskryptory:

  • ST2_1: Fundamentalne oddziaływania i pola
  • ST2_3: Fizyka jądrowa
  • ST2_16: Metrologia i metody pomiarowe

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Elżbieta Stephan 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 464 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-08

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony