Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie nowych ligandów wielofunkcyjnych wpływających na procesy neurodegeneracyjne.

2012/07/B/NZ7/04253

Słowa kluczowe:

ligandy wielofunkcyjne inhibitory cholinoesteraz beta-amyloid inhibitory BACE-1 modelowanie molekularne choroba Alzheimera

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • NZ7_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Barbara Malawska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 988 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-11

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat do chromatografii typu flash. Za kwotę 200 000 PLN
 2. Próżniowa wyparka rotacyjna. Za kwotę 0 PLN
 3. Opłata licencyjna specjalistycznego oprogramowania pakietu Schroedinger. Za kwotę 0 PLN
 4. Spektrofluorymetr. Za kwotę 180 000 PLN
 5. Wieloprocesorowa stacja robocza wraz z monitorem i zasolaczem UPS. Za kwotę 0 PLN
 6. Klatka Barnes Maze. Za kwotę 60 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Ligandy wielofunkcyjne – nowa strategia poszukiwania leku w terapii chorób o złożonej etiologii IF: 0,573
  Autorzy:
  Wichur T., Malawska B.
  Czasopismo:
  Postępy Higieny I Medycyny Doświadczalnej (rok: 2015, tom: 69, strony: 1423-1434), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowane
 2. Synthesis of new N-benzylpiperidine derivatives as cholinesterase inhibitors with β-amyloid anti-aggregation properties and beneficial effects on memory in vivo, IF: 2,793
  Autorzy:
  Więckowska A., Więckowski K., Bajda M., Brus B., Sałat K., Czerwińska P., Gobec S., Filipek B., Malawska B.
  Czasopismo:
  Bioorganic Medicinal Chemistry (rok: 2015, tom: 23, strony: 2445-2457), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
 3. Recent Development of Multifunctional Agents as Potential Drug Candidates for the Treatment of Alzheimer"s Disease IF: 3,715
  Autorzy:
  Natalia Guzior, Anna Więckowska, Dawid Panek and Barbara Malawska
  Czasopismo:
  Current Medicinal Chemistry (rok: 2015, tom: 22, Nr 3, strony: 373-404), Wydawca: BENTHAM SCIENCE
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2174/0929867321666141106122628 - link do publikacji
 4. Therapeutic strategies for Alzheimer's disease in clinical trials IF: 1,928
  Autorzy:
  Godyń J., Jończyk J., Panek D., Malawska B.
  Czasopismo:
  Pharmacological Reports (rok: 2016, tom: 68, strony: 127–138), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
 5. Design, synthesis and biological evaluation of new phthalimide and saccharin derivatives with alicyclic amines targeting cholinesterases, beta-secretase and amyloid beta aggregation IF: 4,519
  Autorzy:
  Dawid Panek, Anna Więckowska, Tomasz Wichur, Marek Bajda, Justyna Godyń, Jakub Jończyk, Kamil Mika, Jana Janockova, Ondrej Soukup, Damijan Knez, Jan Korabecny, Stanislav Gobec, Barbara Malawska
  Czasopismo:
  European Journal on Medicinal Chemistry (rok: 2017, tom: 125, strony: 676-695), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2016.09.078 - link do publikacji
 6. Search for potential cholinesterase inhibitors from Zinc database by virtual screening method IF: 0,737
  Autorzy:
  Bajda M., Panek D., Hebda M., Więckowska A., Guzior N., Malawska B.
  Czasopismo:
  Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research (rok: 2015, tom: 72(4), strony: 737-745), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  Status:
  Opublikowane
 7. Synthesis, Molecular Modelling and Biological Evaluation of Novel Heterodimeric, Multiple Ligands Targeting Cholinesterases and Amyloid Beta IF: 2465
  Autorzy:
  Michalina Hebda, Marek Bajda, Anna Więckowska, Natalia Szałaj, Anna Pasieka, Dawid Panek, Justyna Godyń, Tomasz Wichur, Damijan Knez, Stanislav Gobec and Barbara Malawska
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2016, tom: 21, 410, strony: 1-23), Wydawca: Molecular Diversity Preservation International (MDPI) Basel, Switzerland
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.3390/molecules21040410 - link do publikacji
 1. Design, synthesis and biological evaluation of novel hybrid derivatives of isoindoline-1,3-dione targeting cholinesterases and beta-secretase.
  Autorzy:
  T. Wichur, J. Godyń, D. Panek, A. Więckowska, J. Jończyk, M. Bajda, B. Malawska
  Konferencja:
  Frontiers in Medicinal Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: www.gdch.de/medchem2016
  Data:
  konferencja 13-16, 03
  Status:
  Opublikowane
 2. Design, synthesis and biological evaluation of novel piperazine derivatives with hydroxyethylamine pharmacophoric core as multifunctional ligands targeting cholinesterases and beta-secretase.
  Autorzy:
  D. Panek, J. Godyń, A. Więckowska, J. Jończyk, M. Bajda, B. Malawska
  Konferencja:
  Frontiers in Medicinal Chemistry, Bonn (rok: 2016, ), Wydawca: www.gdch.de/medchem2016
  Data:
  konferencja 13-16, 03
  Status:
  Opublikowane
 3. DESIGN, SYNTHESIS AND BIOLOGICAL EVALUATION OF NEW MULTI-TARGET-DIRECTED LIGANDS AS POTENTIAL ANTI-ALZHEIMER"S AGENTS
  Autorzy:
  Panek D., Więckowska A., Jończyk J., Wichur T., Godyń J., Bajda M, Malawska B.
  Konferencja:
  5th Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 3 – 5. 07
  Status:
  Opublikowane
 4. Ligandy wielofunkcyjne szansą na odkrycie leku w terapii choroby Alzheimera
  Autorzy:
  Malawska B., Więckowska A., Bajda M., Szałaj N., Panek D.
  Konferencja:
  II Sympozjum SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 17 – 19. 06
  Status:
  Opublikowane
 5. Synthesis, molecular modelling and biological evaluation of novel heterodimeric, multifunctional ligands targeting cholinesterases and beta-amyloid
  Autorzy:
  Malawska B., Hebda M., Więckowska A., Bajda M., Jończyk J., Panek D., Szałaj N., Knez D., Gobec S.,
  Konferencja:
  18th SCI/RSC Medicinal Chemistry Symposium (rok: 2015, ), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Data:
  konferencja 13-16. 09
  Status:
  Opublikowane