Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej w drugiej połowie XX wieku. Studium zmian.

2012/04/S/HS3/00316

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ewelina Szpak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 1 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 453 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-09

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. "Kiedy pada słowo rak, ludzie zaczynają mówić szeptem". Społeczna historia raka w Polsce po1945 r
  Autorzy:
  Ewelina Szpak
  Czasopismo:
  "Polska 1944/45 - 1989. Studia i materiały" (rok: 2017, tom: 15, strony: ), Wydawca: IH PAN
  Status:
  Przyjęte
 1. Twoje zdrowie w twoich rękach" - zdrowie, higiena i warunki życia w PRL
  Autorzy:
  Ewelina Szpak
  Książka:
  Szkice o codzienności PRL, red. M. Kruszyński, T. Osiński (rok: 2016, tom: n/d, strony: nie ustalono), Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie
  Status:
  Opublikowane
 2. (monografia)
  Autorzy:
  Ewelina Szpak
  Książka:
  "Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli". Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 r. (rok: 2016, tom: I, strony: 266), Wydawca: Instytut Historii PAN
  Status:
  Opublikowane
 3. Zdrowie ludzi pracy - między propagandą a rzeczywistością (1945-1970)
  Autorzy:
  Ewelina Szpak
  Książka:
  Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polityki społecznej XX i XXI wieku, pod red naukowa prof. dra hab. Pawła Graty (rok: 2017, tom: V, strony: 116 - 126), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowane