Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego.

2012/07/N/HS4/00268

Słowa kluczowe:

niestabilność sektora bankowego współczesny bank centralny stabilność finansowa nadzwyczajna polityka pieniężna parametryzacja system reagowania

Deskryptory:

  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Aleksandra Szunke 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 79 947 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-25

Czas trwania projektu: 25 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony