Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanostruktury metali (Au,Fe,Co,Ni,stopy Heuslera) i tlenków metali przejściowych na epitaksjalnym grafenie: struktura i właściwości

2014/15/B/ST3/02927

Słowa kluczowe:

epitaksjalny grafen nanostruktury metali i tlenków struktura właściwości

Deskryptory:

 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST3_10: Spintronika

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum NanoBioMedyczne

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Feliks Stobiecki 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 1 200 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-04

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (26)
 1. Graphene material prepared by thermal reduction of the electrochemically synthesized graphite oxide IF: 3,289
  Autorzy:
  B. Gurzęda, P. Florczak, M. Wiesner, M. Kempiński, S. Jurga, P. Krawczyk
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 63058-63063), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/c6ra10903a - link do publikacji
 2. The impact of adsorption on the localization of spins in graphene oxide andreduced graphene oxide, observed with electron paramagnetic resonance IF: 3,411
  Autorzy:
  M. Kempiński, P. Florczak, S. Jurga, M. Śliwińska-Bartkowiak, W. Kempiński
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2017, tom: 111, strony: 84102), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4996914 - link do publikacji
 3. CMOS- compatible fabrication method of graphene-based micro devices IF: 2,359
  Autorzy:
  W. Koczorowski, P. Kuświk, M. Przychodnia, K. Wiesner, S. El-Ahmar, M. Szybowicz, M. Nowicki, W. Strupiński, R. Czajka
  Czasopismo:
  Materiale Science In Semiconductor Processing (rok: 2017, tom: 67, strony: 92-97), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.mssp.2017.05.021 - link do publikacji
 4. Tuning of Structural and Optical Properties of graphene/ZnO Nanolaminates IF: 4,509
  Autorzy:
  M. Baitimirova, R. Viter, J. Andzane, A. van der Lee, D. Voiry, I. Iatsunskyi, E. Coy, L. Mikoliunaite, S. Tumenas, K. Załęski, Z. Balevicius, I. Baleviciute, A. Ramanaviciene, A. Ramanavicius, S. Jurga, D. Erts, M. Bechelany
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2016, tom: 120, strony: 23716-23725), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b07221 - link do publikacji
 5. Graphene oxide, reduced graphene oxide and composite thin films NO2 sensing properties IF: 1,492
  Autorzy:
  K.J. Dunst, B. Scheibe, S. Jurga, P. Jasiński
  Czasopismo:
  Measurement Science and Technology (rok: 2017, tom: 28, strony: 054005-1-11), Wydawca: IOPscience
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1088/1361-6501/aa57e7 - link do publikacji
 6. Tailoring magnetization and anisotropy of tetragonal Mn3Ga thin films by strain-induced growth and spin orbit coupling IF: 3,14
  Autorzy:
  R.M. Gutiérrez-Pérez, R. López Antón, K. Załęski, J.T. Holguín-Momaca, F. Espinosa-Magaña, S.F. Olive-Méndez
  Czasopismo:
  Intermetallics (rok: 2018, tom: 92, strony: 20-24), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.intermet.2017.09.008 - link do publikacji
 7. Anchoring Fe3O4 nanoparticles in a reduced graphene oxide aerogel matrix via polydopamine coating IF: 3,13
  Autorzy:
  B. Scheibe, R. Mrówczyński, N. Michalak, K. Załęski, M. Matczak, M. Kempiński, Z. Pietralik, M. Lewandowski, S. Jurga, F. Stobiecki
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Nanotechnology (rok: 2018, tom: 9, strony: 591-601), Wydawca: Beilstein-Institut
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.3762/bjnano.9.55 - link do publikacji
 8. Behaviour of charge carriers in thermally reduced graphene oxide: Magnetism and ambipolar transport IF: 3,495
  Autorzy:
  M. Kempiński, S. Łoś, P. Florczak, W. Kempiński
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2018, tom: 113, strony: 172408), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.5047127 - link do publikacji
 9. EPR and impedance measurements of graphene oxide and reduced graphene oxide IF: 0,525
  Autorzy:
  M. Kempiński, S. Łoś, P. Florczak, W. Kempiński, S. Jurga
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 132, strony: 81-85), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.132.81 - link do publikacji
 1. Electrochemically synthesized graphite oxide as a precursor of graphene-like material
  Autorzy:
  P. Florczak, B. Gurzeda, M. Wiesner, B. Peplińska, M. Kempiński, S. Jurga, P. Krawczyk
  Konferencja:
  NanoTech Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Organising Committee of the NanoTech Poland 2016 Conference
  Data:
  konferencja 22-25.06.2016
  Status:
  Opublikowane
 2. Modification of electronic and elastic properties of graphene with periodic potential
  Autorzy:
  M. Wiesner, P. Hakonen, A. Trzaskowska, W. Strupiński, S. Jurga
  Konferencja:
  NanoTech Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Organising Committee of the NanoTech Poland 2016 Conference
  Data:
  konferencja 22-25.06.2016
  Status:
  Opublikowane
 3. Structural and magnetic properties of Co2MnSn and Co2MnAl Heusler alloys thin films grown on HOPG
  Autorzy:
  K. Załęski, M. Kempiński, E. Coy, H. Głowiński, F. Stobiecki
  Konferencja:
  NanoTech Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Organising Committee of the NanoTech Poland 2016 Conference
  Data:
  konferencja 22-25.06.2016
  Status:
  Opublikowane
 4. Epitaxial thin films of Co2FeSi(111) Heusler alloy on InAs(111) substrates
  Autorzy:
  K. Załęski, E. Coy, H. Głowiński, J. Dubowik, H.-P. Schönherr, J. Herfort
  Konferencja:
  E-MRS Fall Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: Organising Committee of the E-MRS Fall Meeting
  Data:
  konferencja 19-22.09.2016
  Status:
  Opublikowane
 5. Graphene growth on "technical" supports: Ni(111)/Si(111) and Ni(111)/Al2O3(0001)
  Autorzy:
  Z. Miłosz, S. Mielcarek, S. Jurga, F. Stobiecki, M. Lewandowski
  Konferencja:
  Physics of Magnetism 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Organising Committee of the Physics of Magnetism 2017 Conference
  Data:
  konferencja 26-30.06.2017
  Status:
  Opublikowane
 6. Intercalating epitaxial graphene on Ru(0001) with Fe
  Autorzy:
  M. Lewandowski, E. Madej, Z. Miłosz, D. Wilgocka-Ślęzak, M. Hermanowicz, P. Wojciechowski, N. Spiridis, J. Korecki, S. Jurga, F. Stobiecki
  Konferencja:
  NanoTech Poland 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Organising Committee of the NanoTech Poland 2018 Conference
  Data:
  konferencja 06-09.06.2018
  Status:
  Opublikowane
 7. Controling defect density in epitaxial graphene on ruthenium (0001)
  Autorzy:
  V. Kuguk, Z. Miłosz, N. Michalak, M. Hermanowicz, M. Lewandowski, F. Stobiecki, S. Jurga
  Konferencja:
  NanoTech Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Organising Committee of the NanoTech Poland 2016 Conference
  Data:
  konferencja 22-25.06.2016
  Status:
  Opublikowane
 8. Structural and magnetic properties of Co2FeSi and Co2MnSb Heusler alloys thin films grown on HOPG
  Autorzy:
  K. Załęski, E. Coy, M. Kempiński, F. Stobiecki
  Konferencja:
  Physics of Magnetism 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Organising Committee of the Physics of Magnetism 2017 Conference
  Data:
  konferencja 26-30.06.2017
  Status:
  Opublikowane
 9. Structural and magnetic properties of epitaxial thin films of Co2FeSi Heusler alloy on InAs(111) substrates
  Autorzy:
  K. Załęski, E. Coy, H. Głowiński, J. Dubowik, H-P. Schönherr, J. Herfort
  Konferencja:
  NanoTech Poland 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Organising Committee of the NanoTech Poland 2017 Conference
  Data:
  konferencja 01-03.07.2017
  Status:
  Opublikowane
 10. Growth of epitaxial graphene on Ni(111) single crystal support and on thin Ni(111) films on Al2O3(0001)
  Autorzy:
  Z. Miłosz, P. Wojciechowski, B. Scheibe, S. Mielcarek, S. Jurga, F. Stobiecki, M. Lewandowski
  Konferencja:
  NanoTech Poland 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Organising Committee of the NanoTech Poland 2018 Conference
  Data:
  konferencja 06-09.06.2018
  Status:
  Opublikowane
 11. Structural and magnetic properties of Co2FeSi Heusler alloy thin films grown on graphene and HOPG
  Autorzy:
  K. Załęski, E. Coy, M. Kempiński, H.-P. Schönherr, J.M.J. Lopes, J. Herfort, F. Stobiecki
  Konferencja:
  23rd International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces (rok: 2018, ), Wydawca: Organising Committee of the 23rd International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces
  Data:
  konferencja 22-27.07.2018
  Status:
  Opublikowane
 12. Modyfikacja struktury i właściwości elektronowych epitaksjalnego grafenu na Ru(0001) poprzez interkalację
  Autorzy:
  M. Lewandowski, E. Madej, Z. Miłosz, D. Wilgocka-Ślęzak, M. Hermanowicz, N. Spiridis, J. Korecki, S. Jurga, F. Stobiecki
  Konferencja:
  VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny VIII Krajowej Konferencji Nanotechnologii
  Data:
  konferencja 20-23.06.2017
  Status:
  Opublikowane
 13. Badanie wzrostu miedzi na powierzchni krzemu (100) przy użyciu skaningowej mikroskopii tunelowej (STM)
  Autorzy:
  Z. Miłosz, I. Zgrajek, M. Wróblewska, S. Mielcarek, M. Lewandowski
  Konferencja:
  XII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny XII Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków
  Data:
  konferencja 01-02.06.2017
  Status:
  Opublikowane
 14. Wzrost epitaksjalnego grafenu na monokrystalicznym podłożu Ni(111) oraz cienkiej warstwie niklu na Al2O3(0001): studium porównawcze
  Autorzy:
  Z. Miłosz, B. Scheibe, F. Stobiecki, S. Jurga, M. Lewandowski
  Konferencja:
  X Toruńskie Sympozjum Węglowe (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny X Toruńskiego Sympozjum Węglowego
  Data:
  konferencja 06.10.2017
  Status:
  Opublikowane
 15. Adsorption in GO and rGO: EPR study
  Autorzy:
  M. Kempiński, P. Florczak, S. Jurga, M. Śliwińska-Bartkowiak, W. Kempiński
  Konferencja:
  NanoTech Poland 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Organising Committee of the NanoTech Poland 2017 Conference
  Data:
  konferencja 01-03.07.2017
  Status:
  Opublikowane
 16. Growth of Co2FeSi Heusler alloy thin films on graphene and HOPG
  Autorzy:
  K. Załęski, E. Coy, M. Kempiński, H.-P. Schönherr, J.M.J. Lopes, J. Herfort, F. Stobiecki
  Konferencja:
  NanoTech Poland 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Organising Committee of the NanoTech Poland 2018 Conference
  Data:
  konferencja 06-09.06.2018
  Status:
  Opublikowane
 17. Intercalation of graphene on Ru(0001): possible mechanisms
  Autorzy:
  M. Lewandowski, E. Madej, Z. Miłosz, D. Wilgocka-Ślęzak, M. Hermanowicz, P. Wojciechowski, N. Spiridis, J. Korecki, S. Jurga, F. Stobiecki
  Konferencja:
  34th European Conference on Surface Science (rok: 2018, ), Wydawca: Organising Committee of the 34th European Conference on Surface Science
  Data:
  konferencja 26-31.08.2018
  Status:
  Opublikowane
 18. Si(100) surface restructuring induced by Cu deposition: an STM study
  Autorzy:
  Z. Miłosz, P. Wojciechowski, I. Zgrajek, M. Wróblewska, S. Mielcarek, F. Stobiecki, M. Lewandowski
  Konferencja:
  NANOSMAT 2018 Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Organising Committee of the NANOSMAT 2018 Conference
  Data:
  konferencja 11-14.09.2018
  Status:
  Opublikowane
 19. EPR of graphene oxide and reduced graphene oxide under adsorption conditions
  Autorzy:
  M. Kempinski, P. Florczak, W. Kempinski
  Konferencja:
  Physics of Magnetism 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Organising Committee of the Physics of Magnetism 2017 Conference
  Data:
  konferencja 26-30.06.2017
  Status:
  Opublikowane
 20. Electronic transport and localization of spins in graphene-based systems
  Autorzy:
  M. Kempiński, S. Łoś, W. Kempiński
  Konferencja:
  NanoTech Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Organising Committee of the NanoTech Poland 2016 Conference
  Data:
  konferencja 22-25.06.2016
  Status:
  Opublikowane
 21. Epitaxial graphene on nickel(111)/silicon(111): A cost-effective way to imitate graphene grown on costly single crystal supports
  Autorzy:
  Z. Miłosz, M. Wróblewska, I. Zgrajek, P. Wojciechowski, N. Michalak, M. Hermanowicz, V. Kuguk, M. Lewandowski, F. Stobiecki
  Konferencja:
  NanoTech Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Organising Committee of the NanoTech Poland 2016 Conference
  Data:
  konferencja 22-25.06.2016
  Status:
  Opublikowane
 22. Intercalation of graphene on Ru(0001): possible mechanisms
  Autorzy:
  M. Lewandowski, E. Madej, Z. Miłosz, D. Wilgocka-Ślęzak, M. Hermanowicz, N. Spiridis, J. Korecki, S. Jurga, F. Stobiecki
  Konferencja:
  Physics of Magnetism 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Organising Committee of the Physics of Magnetism 2017 Conference
  Data:
  konferencja 26-30.06.2017
  Status:
  Opublikowane
 23. Epitaksjalne warstwy stopu Heuslera Co2FeSi na podłożu InAs(111)B
  Autorzy:
  K. Załęski, E. Coy, H. Głowiński, J. Dubowik, H.-P. Schönherr, J. Herfort
  Konferencja:
  VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny VIII Krajowej Konferencji Nanotechnologii
  Data:
  konferencja 20-23.06.2017
  Status:
  Opublikowane
 24. Cienka warstw miedzi na krzemie jako podłoże do wytwarzania grafenu
  Autorzy:
  Z. Miłosz, M. Wróblewska, I. Zgrajek, S. Mielcarek, M. Lewandowski
  Konferencja:
  V Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie" (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny V Ogólnopolskiego Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie"
  Data:
  konferencja 20.06.2017
  Status:
  Opublikowane
 25. Adsorption in graphene oxide and reduced graphene oxide Electron paramagnetic resonance study
  Autorzy:
  M. Kempiński, P. Florczak, S. Jurga, W. Kempiński
  Konferencja:
  X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały węglowe i kompozyty polimerowe" (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Materiały węglowe i kompozyty polimerowe"
  Data:
  konferencja 04-07.04.2017
  Status:
  Opublikowane
 26. Intercalation of epitaxial graphene: possible mechanisms
  Autorzy:
  M. Lewandowski, E. Madej, Z. Milosz, D. Wilgocka-Slezak, M. Hermanowicz, N. Spiridis, J. Korecki, S. Jurga, F. Stobiecki
  Konferencja:
  DPG Berlin 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Organising Committee of the DPG Berlin 2018 Conference
  Data:
  konferencja 11-16.03.2018
  Status:
  Opublikowane