Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej do badania właściwości fizykochemicznych trójskładnikowych powłok platynowo - palladowo - rutenowych.

2011/03/N/ST4/00727

Słowa kluczowe:

mikrowaga kwarcowa elektrodepozycja elektrochemia platyna ruten pallad

Deskryptory:

 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia mikrostrumieni (mikrofluidyka)
 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Michał Soszko 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 139 215 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-27

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mikrowaga kwarcowa M-106. Za kwotę 36 900 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Quartz crystal microbalance study of palladium alloys. Part 1: Electrodeposition of Pt-Pd-Ru alloys IF: 2,871
  Autorzy:
  Michał Soszko, Justyna Dłubak, Andrzej Czerwiński
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2014, tom: 729, strony: 27-33), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2014.06.026 - link do publikacji