Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola jezior w kształtowaniu zasilania i drenażu wód podziemnych na obszarze młodoglacjalnym w warunkach naturalnych i antropopresji hydrodynamicznej

2011/03/N/ST10/05014

Słowa kluczowe:

bilans wodny jeziora modelowanie matematyczne krążenie wód wahania wód powierzchniowych i podziemnych Pojezierze Gnieźnieńskie

Deskryptory:

  • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, geodezja z kartografią, oceanologia, klimatologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Bogumił Nowak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 205 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-05

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony