Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompleksy niklu z karbenami N-heterocyklicznymi i związki niklacykliczne jako prekursory katalizatorów reakcji tworzenia wiązań węgiel-węgiel

2011/01/B/ST5/06297

Słowa kluczowe:

nikiel związki nikloorganiczne polimeryzacja katalizatory synteza organiczna

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. inż. Piotr Buchalski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 371 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Chromatograf Gazowy Agilent Technologies 7820A. Za kwotę 68 712 PLN
 2. Pompa próżniowa (2 szt.). Za kwotę 17 427 PLN
 3. Waga laboratoryjna. Za kwotę 0 PLN
 4. Drukarka Brother HL-4150CDN. Za kwotę 1 160 PLN
 5. Notebook Samsung. Za kwotę 3 628 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Nickel-mediated polymerization of methyl methacrylate IF: 3,615
  Autorzy:
  Włodzimierz Buchowicz, Joanna Conder, Dymitr Hryciuk, Janusz Zachara
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Catalysis A: Chemical (rok: 2014, tom: 381, strony: 16-20), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.molcata.2013.09.034 - link do publikacji
 2. Anion exchange in [Ni(η5-C5H4R)(Cl)(NHC)]. Counterion effect on the structure and catalytic activity IF: 4,197
  Autorzy:
  Włodzimierz Buchowicz, Łukasz Banach, Joanna Conder, Piotr A. Guńka, Dominik Kubicki and Piotr Buchalski
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2014, ), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/c3dt53352b - link do publikacji
 3. Novel, axially chiral analogues of nickelocene with nickeladibenzofluorenyl ligand IF: 2,173
  Autorzy:
  Piotr Buchalski, Roman Pacholski, Alexander Shkurenko, Kinga Suwińska
  Czasopismo:
  Journal of Organometallic Chemistry (rok: 2015, tom: 785, strony: 26-31), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jorganchem.2015.02.027 - link do publikacji
 4. Novel imidazolium and imidazolinium salts containing the 9-nickelafluorenyl anion – synthesis, structures and reactivity IF: 4,197
  Autorzy:
  Piotr Buchalski, Roman Pacholski, Krzysztof Chodkiewicz, Włodzimierz Buchowicz, Kinga Suwińska, Alexander Shkurenko
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2015, tom: 44, strony: 7169-7176), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/c4dt03786c - link do publikacji
 5. Bis-nickel-bridged p-terphenyl dianion - Synthesis and structures IF: 2,173
  Autorzy:
  Piotr Buchalski, Roman Pacholski, Jan Gustowski, Włodzimierz Buchowicz, Karol Molga, Alexander Shkurenko, Kinga Suwińska
  Czasopismo:
  Journal of Organometallic Chemistry (rok: 2015, tom: 789-790, strony: 40-45), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jorganchem.2015.04.037 - link do publikacji