Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poziom funkcji zarządzających w okresie senioralnym w kontekście czynników budujących i modyfikujących rezerwę poznawczą

2011/03/N/HS6/02241

Słowa kluczowe:

starość poznawcze starzenie się rezerwa poznawcza funkcje zarządzające

Deskryptory:

 • HS6_4: Psychologia rozwoju, rodziny, wychowania i edukacji
 • HS6_5: Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia, m.in.;

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Karolina Byczewska-Konieczny 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 108 110 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-09

Czas trwania projektu: 31 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Drukarka. Za kwotę 930 PLN
 2. dyktafon cyfrowy. Za kwotę 417 PLN
 3. dysk przenośny. Za kwotę 215 PLN
 4. program do konwersji mowy na tekst. Za kwotę 898 PLN
 5. Laptop z oprogramowaniem i elementami dodatkowymi. Za kwotę 5 091 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Znaczenie zasobów poznawczych dla poziomu funkcji zarządzających w wieku senioralnym
  Autorzy:
  Karolina Byczewska-Konieczny, Maria Kielar-Turska, Monika Paleczna
  Czasopismo:
  Psychologia Rozwojowa (rok: 2013, tom: 18 (4), strony: 83-93), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowane
 2. Syntactic Abilities in Old Age and Their Relation to Working Memory and Cognitive Flexibility
  Autorzy:
  Byczewska-Konieczny Karolina, Kielar-Turska Maria
  Czasopismo:
  Psychologia Rozwojowa (rok: 2017, tom: 22 (2), strony: 45-53), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4467/20843879PR.17.009.7041 - link do publikacji
 1. Znaczenie trafności ekologicznej w diagnozie funkcji poznawczych osób starszych
  Autorzy:
  Karolina Byczewska-Konieczny
  Książka:
  Diagnozowanie. Wyzwania i konteksty (rok: 2017, tom: -, strony: 75-91), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM
  Status:
  Opublikowane
 2. Studia nad rozwojem funkcji zarządzających w średnim dzieciństwie i w wieku senioralnym
  Autorzy:
  Kosno Magdalena, Byczewska-Konieczny Karolina
  Książka:
  Nowe perspektywy badań rozwoju w dzieciństwie i dorosłości. Księga pamiątkowa da profesor Marii Kielar-Turskiej (rok: 2015, tom: -, strony: 63-81), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowane
 3. Związki sposobów gospodarowania czasem wolnym przez osoby w wieku senioralnym z ich kondycją poznawczą
  Autorzy:
  Karolina Byczewska-Konieczny
  Książka:
  Starość jak ją widzi psychologia (rok: 2016, tom: -, strony: 507-525), Wydawca: Wydawnictwo WAM
  Status:
  Opublikowane
 4. -
  Autorzy:
  Karolina Byczewska-Konieczny
  Książka:
  Jak starzeje się umysł? O funkcjonowaniu poznawczym osób starszych i jego zróżnicowaniu indywidualnym (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Przyjęte