Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Konkurencyjność eksportowa firm z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (ESW)

2012/05/B/HS4/04185

Słowa kluczowe:

konkurencyjność firm determinanty eksportu nowa teoria handlu Model Melitza (2003)

Deskryptory:

 • HS4_12: Ekonomia międzynarodowa
 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Michałek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 124 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-27

Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparatura: zakup dwóch komputerów PC z osprzętem (10000 PLN). (2 szt.). Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Determinants of Export Performance: Comparison of Central European and Baltic Firms IF: 0,358
  Autorzy:
  Cieślik Andrzej, Michałek Jan Jakub, Michałek Anna, Jerzy Mycielski
  Czasopismo:
  Czech Journal of Economics and Finance (rok: 2015, tom: Vol. 65 No. 3, strony: 211-229), Wydawca: Czech Journal of Economics and Finance
  Status:
  Opublikowane
 2. Charakterystyki firm a ich zaangażowanie w działalność eksportową. Badanie dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej
  Autorzy:
  Cieślik Andrzej, Michałek Jan Jakub, Michałek Anna
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe nr 800, Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 8 (rok: 2014, tom: bd, strony: 31-41), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowane
 1. The influence of Firm Characteristics and Export Performance in Central and Eastern Europe: Comparison of Visegrad, Baltic and Caucasus States
  Autorzy:
  Cieślik Andrzej, Michałek Jan Jakub, Michałek Anna
  Konferencja:
  INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND INTERNATIONALIZATION OF FIRMS (rok: 2014, ), Wydawca: Entrepreneurial Business and Economic
  Data:
  konferencja 3.04.2014
  Status:
  Opublikowane
 2. European integration and firm"s export performance in the new EU member countries
  Autorzy:
  Cieślik Andrzej, Michałek Jan Jakub, Michałek Anna
  Konferencja:
  Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Pozaniu
  Data:
  konferencja 24-25.04.2014
  Status:
  Opublikowane
 1. Determinanty działalności eksportowej firm w krajach bałtyckich
  Autorzy:
  Andrzej Cieślik,Jan Jakub Michałek, Anna Michałek
  Książka:
  Wpływ globalizacji i integracji na konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (rok: 2013, tom: 1, strony: 365-378), Wydawca: Wydawnictwo Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
  Status:
  Opublikowane