Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka i kultura

2012/05/B/HS3/03708

Słowa kluczowe:

zakon krzyżacki gospodarka wielkie i małe miasta pruskie kultura i sztuka mieszczańska budownictwo warowne

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_4: Historia gospodarcza
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka wnioskująca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 170 450 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-11

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Nowa Nieszawa (Dybów) in the late Middle Ages according to new research. The town on the border of countries, cultures and nations
  Autorzy:
  Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak
  Czasopismo:
  Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym (rok: 2017, tom: 43, nr 4, strony: 23-45), Wydawca: red. Krzysztof Mikulski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowane
 2. Krzyżacki murowany zamek komturski w Kłajpedzie w świetle średniowiecznych źródeł pisanych
  Autorzy:
  Sławomir Jóźwiak
  Czasopismo:
  Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym (rok: 2015, tom: 32 (1), strony: 01.03.2029), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12775/KLIO.2015.001 - link do publikacji
 3. Seelbad (balnea animarum) - uwagi na temat praktyki stosowania pobożnej fundacji w Prusach krzyżackich w Prusach Królewskich do początku XVI wieku
  Autorzy:
  Rafał Kubicki
  Czasopismo:
  Zapiski Historyczne (rok: 2015, tom: 80, z. 1, strony: 01.08.2020), Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15762/ZH.2015.01 - link do publikacji
 4. Dieners in the Service of the Teutonic Order in Prussia in the Second Half of the 14th Century-the First Half of the 15th Century: the Group Size, Maintenance, Accommodation.
  Autorzy:
  Sławomir Jóźwiak
  Czasopismo:
  Zapiski Historyczne (rok: 2018, tom: 83, z. 1, strony: 01.07.1935), Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  Status:
  Opublikowane
 5. Znaczenie gospodarcze Grudziądza w średniowieczu
  Autorzy:
  Roman Czaja
  Czasopismo:
  Rocznik Grudziądzki (rok: 2016, tom: 24, strony: 65-76), Wydawca: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, Instytut Historii UMK, Polskie Towarzystwo Historyczne
  Status:
  Opublikowane
 6. Die Bauchronologie und das Raumprogramm der Deutschordensburg Barten (poln. Barciany) im Lichte mittelalterlicher Schriftquellen
  Autorzy:
  Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda
  Czasopismo:
  Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders (rok: 2018, tom: 23, strony: 01.01.1934), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  Status:
  Przyjęte
 7. Opisy granicy państwa zakonu krzyżackiego w Prusach z Księstwem Słupskim z XIV i XV wieku
  Autorzy:
  Wiesław Długokęcki, Rafał Simiński
  Czasopismo:
  Zapiski Historyczne (rok: 2018, tom: 83, z. 2, strony: 01.01.1933), Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  Status:
  Przyjęte
 1. Europaeisches und Lokales Ausmas der Deutschordenshandels in Preussen im Mittelalter
  Autorzy:
  Roman Czaja
  Książka:
  Globale und Regionale Aspekte in der Entwicklung des Dutschen Ordens (rok: 2018, tom: -, strony: 75-94), Wydawca: VDG
  Status:
  Opublikowane
 2. Kościół parafialny w Pluskowęsach w ziemii chełmińskiej w świetle średniowiecznych źródeł pisanych
  Autorzy:
  Sławomir Jóźwiak
  Książka:
  Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do XVI w. (rok: 2015, tom: -, strony: 127-140), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowane
 3. Rynek kredytu pieniężnego w późnośredniowiecznym Elblągu (XIV – 1. poł. XV wieku)
  Autorzy:
  Cezary Kardasz
  Książka:
  Archeologia miast Pomorza w kontekście ziem polskich, pod red. Grażyny Nawrolskiej, Henryka Panera Jerzego Piekalskiego, Ewy Trawickiej (rok: 2016, tom: -, strony: 245-256), Wydawca: Muzeum Archerologiczne w Gdańsku
  Status:
  Opublikowane
 4. Windmills in the dominion of the Teutonic Order in Prussia in the14th and the first half of the 15 th centuries
  Autorzy:
  Rafał Kubicki
  Książka:
  Origines et Mutationes. Transfer-Exchange-Power (rok: 2017, tom: -, strony: 215-232), Wydawca: Aleksandra Girsztowt, Piotr Kitowski, Andrzej Gierszewski, wyd. Libron
  Status:
  Opublikowane
 5. Economic , social and political aspects of the trade of the Teutonic Order i Prussia
  Autorzy:
  Roman Czaja
  Książka:
  Communicating the Middle Ages (rok: 2018, tom: -, strony: 64-75), Wydawca: Routlege
  Status:
  Opublikowane
 6. Pomezański statut o miastach z 1510 r. Przyczynek do polityki miejskiej biskupów pruskich
  Autorzy:
  Roman Czaja
  Książka:
  Studia ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu, red. M.Dorna, M.Matla, M.Sosnowski, E.Syska (rok: 2016, tom: -, strony: 543-563), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowane