Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wpływu obróbki termicznej komunalnych osadów ściekowych na właściwości fizyczno-chemiczne popiołu

2011/03/D/ST8/04984

Słowa kluczowe:

popiół z osadów ściekowych metale ciężkie sorpcja

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

woj. świętokrzyskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr inż. Jolanta Latosińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 144 820 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-03

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. The transfer coefficient of heavy metals from the input sewage sludge to the ash
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Czasopismo:
  Structure and Environment (rok: 2016, tom: 8, strony: 183-188), Wydawca: Politechnika Świętokrzyska
  Status:
  Opublikowane
 2. Analiza mobilności metali ciężkich z osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Olsztynie i Sitkówce-Nowiny
  Autorzy:
  Latosińska J
  Czasopismo:
  Inżyniera i Ochrona Środowiska (rok: 2014, tom: 17, strony: 243-253), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
  Status:
  Opublikowane
 3. Wpływ spalania biomasy na wymywalność wybranych metali ciężkich z popiołów
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Czasopismo:
  Przegląd naukowo-metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa. (rok: 2016, tom: 1, strony: 1701-1713), Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
 4. Analiza porównawcza popiołów z biomasy i paliw kopalnych - wymywalność wybranych metali ciężkich
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Czasopismo:
  Przegląd naukowo-metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa (rok: 2016, tom: 1, strony: 1806-1821), Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
 5. Limitation of environmental impact of ashes from combustion sewage sludge by synthesis of zeolites
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Czasopismo:
  ES3 Web of Conferences 14, Energy and Fuels (rok: 2017, tom: 14, strony: 10.01.2019), Wydawca: EDP Sciences - Web of Conferences, France
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1051/e3sconf/20171402025 - link do publikacji
 6. The influence of temperature and time of sewage sludge incineration on the mobility of heavy metals IF: 0,486
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Czasopismo:
  Environment Protection Engineering (rok: 2017, tom: 43, strony: 105-122), Wydawca: Wroclaw University of Technology; the Department of Environmental Engineering
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5277/epe170409 - link do publikacji
 7. The impact of combustion technology of sewage sludge on mobility of heavy metals in sewage sludge ash IF: 0,558
  Autorzy:
  Latosińska J., Gawdzik J.
  Czasopismo:
  Ecological Chemistry and Engineering S (rok: 2014, tom: 3, strony: 465-475), Wydawca: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2478/eces-2014-0034 - link do publikacji
 8. Ocena immobilizacji metali ciężkich z popiołów ze spalania osadów ściekowych
  Autorzy:
  Gawdzik J., Latosińska J.
  Czasopismo:
  Inżynieria i Ochrona Środowiska (rok: 2014, tom: 17, strony: 415-421), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
  Status:
  Opublikowane
 9. Zeolitization of sewage sludge ash with a fusion method
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Czasopismo:
  Journal of Ecological Engineering (rok: 2016, tom: 17, strony: 138-146), Wydawca: Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12911/22998993/65463 - link do publikacji
 10. Zeolitization of sewage sludge ash with a fusion method
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Czasopismo:
  Journal of Ecological Engineering (rok: 2016, tom: 17, strony: 138-146), Wydawca: Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12911/22998993/65463 - link do publikacji
 11. Analiza porównawcza popiołów z biomasy i paliw kopalnych - wymywalność wybranych metali ciężkich
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Czasopismo:
  Przegląd naukowo-metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa (rok: 2016, tom: 1, strony: 1806-1821), Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
 12. The impact of combustion technology of sewage sludge on mobility of heavy metals in sewage sludge ash IF: 0,553
  Autorzy:
  Latosińska J., Gawdzik J.
  Czasopismo:
  Ecological Chemistry and Engineering S (rok: 2014, tom: 3, strony: 243-253), Wydawca: Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2478/eces-2014-0034 - link do publikacji
 13. Ocena immobilizacji metali ciężkich z popiołów ze spalania osadów ściekowych
  Autorzy:
  Gawdzik J., Latosińska J.
  Czasopismo:
  Inżynieria i Ochrona Środowiska (rok: 2014, tom: 17, strony: 415-421), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
  Status:
  Opublikowane
 14. Wpływ spalania biomasy na wymywalność wybranych metali ciężkich z popiołów
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Czasopismo:
  Przegląd naukowo-metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa. (rok: 2016, tom: 1, strony: 1701-1713), Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
 15. The synthesis of zeolites from sewage sludge ash
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Czasopismo:
  Proceedings of ECOpole (rok: 2017, tom: 11, strony: 29-36), Wydawca: Society of Ecological Chemistry and Engineering
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2429/proc.2017.11(1)003 - link do publikacji
 16. Assessment of the impact of sewage sludge combustion technology on properties of ashes
  Autorzy:
  Latosińska J., Gawdzik J.
  Czasopismo:
  Proceeding of ECOpole (rok: 2014, tom: 8, strony: 49-55), Wydawca: Society of Ecological Chemistry and Engineering
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2429/proc.2014.8(1)006 - link do publikacji
 17. Analiza mobilności metali ciężkich z osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Olsztynie i Sitkówce-Nowiny
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Czasopismo:
  Inżyniera i Ochrona Środowiska (rok: 2014, tom: 17, strony: 243-253), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
  Status:
  Opublikowane
 18. Synthesis of zeolite P from sewage sludge ash
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Status:
  Złożone
 19. Remediation of landfill leachates with the use of modifield ashes from municipal sewage sludge
  Autorzy:
  Latosińska J., Muszyńska J., Gawdzik J
  Status:
  Złożone
 20. Modyfikacja popiołu z komunalnych osadów ściekowych poprzez zeolityzację.Wybrane zagadnienia
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Status:
  Złożone
 1. The evaluation of the possibility of material recovery from sewage sludge ash by zeolitization
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Konferencja:
  16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: STEF92 Technology Ltd
  Data:
  konferencja 2-5. 11. 2016
  Status:
  Opublikowane
 2. Thermal utilization of municipal sewage sludge - example of waste water treatment plant in Sitkówka Nowiny
  Autorzy:
  Latosińska J
  Konferencja:
  IV All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation (rok: 2013, ), Wydawca: Winnickij Nacionalnij Technicznij Uniwersitet, Ukraina
  Data:
  konferencja 25-27.09.2013
  Status:
  Opublikowane
 3. The mobility of heavy metals in sewage sludge ash at given temperatures of sewage sludge incineration
  Autorzy:
  Latosińska J.
  Konferencja:
  41st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering (rok: 2014, ), Wydawca: Markos J
  Data:
  konferencja 26-30.05.2014
  Status:
  Opublikowane
 4. Zeolityzacja popiołów z osadów ściekowych metodą fuzji
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Konferencja:
  V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
  Data:
  konferencja 29.05-1.06.2016
  Status:
  Opublikowane
 5. The evaluation of the mobility and leaching of heavy metals from sewage sludge ashes
  Autorzy:
  Latosińska J., Gawdzik J.
  Konferencja:
  Venice 2014, Fifth International Symposium on Energy from Biomass and Waste (rok: 2014, ), Wydawca: CISA Publisher, Italy
  Data:
  konferencja 17-20.11.2014
  Status:
  Opublikowane
 6. Nowe kierunki zagospodarowania popiołów po termicznej obróbce osadów ściekowych
  Autorzy:
  Latosińska J.
  Konferencja:
  Ogólnopolski Panel Ekspercki ds. Gospodarki Odpadami (rok: 2018, ), Wydawca: Organizator Konferencji - Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 12-14.09.2018
  Status:
  Opublikowane
 1. Analiza porównawcza popiołów z biomasy i paliw kopalnych-wymywalność wybranych metali ciężkich
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Książka:
  Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej; Zrównoważony rozwój - OZE; Elektroenergetyka - Prawo; Ochrona Środowiska-Ekologia-Biomasa; Odpady komunalne (rok: 2015, tom: 2, strony: 847-862), Wydawca: Fundacja na rzecz Czystej Energii
  Status:
  Opublikowane
 2. Sewage sludge ash as a new raw material for the synthesis of zeolites
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Książka:
  Sewage sludge: Assessment, Treatment and Environmental Impact (rok: 2017, tom: nie nadano, strony: 267-287), Wydawca: Nova Science Publishers
  Status:
  Opublikowane
 3. Wpływ spalania biomasy na wymywalność wybranych metali ciężkich z popiołów
  Autorzy:
  Latosińska Jolanta
  Książka:
  Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej; Zrównoważony rozwój - OZE; Elektroenergetyka - Prawo; Ochrona środowiska - Ekologia - Biomasa; Odpady komunalne (rok: 2015, tom: 2, strony: 725-737), Wydawca: Fundacja na rzecz Czystej Energii
  Status:
  Opublikowane