Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kształtowanie się pogranicza i relacji zachodniobałtyjsko-słowiańskich u progu wczesnego średniowiecza

2012/04/S/HS3/00364

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr Mirosław Adrian Rudnicki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 1 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 445 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-13

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje książkowe (3)
 1. The Olsztyn Group in the Early Medieval Archaeology of the Baltic Region. The Cemetery at Leleszki, Szczytno District (Poland)
  Autorzy:
  Mirosław Rudnicki
  Książka:
  The Olsztyn Group in the Early Medieval Archaeology of the Baltic Region. The Cemetery at Leleszki, Szczytno District (Poland) , Wydawca: Brill
  Status:
  Przyjęte
 2. Problem zasięgu terytorialnego grupy olsztyńskiej. Próba nowego spojrzenia.
  Autorzy:
  Mirosław Rudnicki
  Książka:
  Extra Limites (rok: 2016, tom: 1, strony: 87-117), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Przyjęte
 3. Stan badań nad grupą olsztyńską. Zarys problematyki.
  Autorzy:
  Mirosław Rudnicki
  Książka:
  Materiały do Archeologii Warmii i Mazur (rok: 2016, tom: 2, strony: nn.), Wydawca: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Status:
  Przyjęte