Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Samodostosowujące się, biomimetyczne podłoża porowate w aspekcie hamowania aktywacji układu krzepnięcia

2011/03/D/ST8/04103

Słowa kluczowe:

rusztowania komórkowe mikro i nanostruktura biomimetyka krzepnięcie krwi

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. inż. Roman Major 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 486 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-28

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Inkubator dedykowany do skaningowego laserowego mikroskopu konfokalnego. Za kwotę 61 328 PLN
 2. Rozbudowa stanowiska do wytwarzania powłok polimerowych. Za kwotę 30 403 PLN
 3. Odwrócony mikroskop laboratoryjny. Za kwotę 13 599 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 1. Graphene based porous coatings with antibacterial and antithrombogenous function—Materials and design IF: 0,963
  Autorzy:
  R. Major, M. Sanak, A. Mzyk, L. Lipinska, M. Kot, P. Lacki
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2014, tom: 14, strony: 540–549), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.acme.2014.04.012 - link do publikacji
 2. Biomedical inspired surface modification
  Autorzy:
  K. Trembecka-Wójciga, R.Major, J.M.Lackner, B.Major
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2014, tom: 6, strony: 560-563), Wydawca: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)
  Status:
  Opublikowane
 3. Thrombogenicity and biocompatibility studies of reduced graphene IF: 3,23
  Autorzy:
  Piotr Wilczek, Roman Major, Ludwika Lipinska, Juergen Lackner, Aldona Mzyk
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2015, tom: 53, strony: 310–321), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.msec.2015.04.044 - link do publikacji
 4. Biomechanical properties of the thin PVD coatings defined by red blood cells IF: 1
  Autorzy:
  K. Trembecka-Wojciga, R. Major, J.M. Lackner, F. Bruckert, E. Jasek, B. Major
  Czasopismo:
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences (rok: 2015, tom: Vol. 63, Iss. 3, strony: 697–705), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/bpasts-2015-0081 - link do publikacji
 5. Surface treatment of thin-film materials to allow dialogue between endothelial and smooth muscle cells and the effective inhibition of platelet activation IF: 2,562
  Autorzy:
  R. Major, F. Bruckert, J.M Lackner, J. Marczak and B. Major
  Czasopismo:
  The Royal Society of Chemistry; Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 9491-9502), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/C3RA43794A - link do publikacji
 6. Chemical control of polyelectrolyte film properties for an effective cardiovascular implants endothelialization IF: 0,963
  Autorzy:
  A. Mzyk, R. Major, M. Kot, J. Gostek, P. Wilczek, B. Major
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2014, tom: 14, strony: 262–268), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.acme.2013.09.006 - link do publikacji
 7. Cytotoxicity control of SiC nanoparticles introduced into polyelectrolyte multilayer films IF: 3,7
  Autorzy:
  Mzyk A., Major R., Lackner J.M., Bruckert F., Major B.
  Czasopismo:
  Royal Society of Chemistry: Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 31948-31954), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
 8. Laser interference patterning of diamond-like carbon layers for directed migration and growth of smooth muscle cell depositions IF: 0,643
  Autorzy:
  Marczak J., Kusinski J., Major R., Rycyk A., Sarzyński A., Strzelec M., Czyz K.,
  Czasopismo:
  Optica Applicata (rok: 2014, tom: XLIV, strony: 575-586), Wydawca: Institute of Physics Wroclaw University of Technology
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5277/oa140408 - link do publikacji
 9. Computer engineering in designing and fabrication of tissue analogue-type coating dedicated for the cardiovascular regeneration IF: 0,963
  Autorzy:
  Trembecka-Wójciga K., Major R. Bruckert F., Lackner J.M., Lacki P., Sanak M., Major B.,
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2015, tom: 15, strony: 621–630), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.acme.2014.12.005 - link do publikacji
 10. BIO-INSPIERED BLOOD-CONTACTING MATERIALS ELABORATED FOR THE HEART ASSIST SYSTEM IF: 1,09
  Autorzy:
  R. Major
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60, strony: 173-181), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0375 - link do publikacji
 11. Inner surface modification of the tube-like elements for medical applications IF: 2,562
  Autorzy:
  R. Major, J. M. Lackner, K. Gorka, P. Wilczek
  Czasopismo:
  The Royal Society of Chemistry: Advances (rok: 2013, tom: 3, strony: 11283-11291), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/C3RA23159C - link do publikacji
 12. Effect of the silicon carbide nanoparticles introduction on biological properties of porous polymer coating IF: 3,7
  Autorzy:
  A.Mzyk, R.Major, J.M.Lackner, F.Bruckert, P.Wilczek, B.Major
  Czasopismo:
  The Royal Society of Chemistry; Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 13906-13916), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/C4RA14474K - link do publikacji