Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w prawie międzynarodowym, prawie unijnym oraz w ustawodawstwach wybranych państw członkowskich - Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii.

2012/05/B/HS5/00835

Słowa kluczowe:

konkurencja nieuczciwa konkurencja uczciwa konkurencja zwalczanie uczciwy handel

Deskryptory:

 • HS5_5: Prawo prywatne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Marian Kępiński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 280 149 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-07

Czas trwania projektu: 32 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przenośny komputer osobisty wraz z oprogramowaniem (2 szt.). Za kwotę 14 000 PLN
 2. Wydajna kserokopiarka wraz z drukarką. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (18)
 1. Czy znak towarowy może być utworem?
  Autorzy:
  Jakub Kępiński
  Czasopismo:
  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (rok: 2015, tom: 2, strony: 177-191), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji UAM
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14746/rpeis.2015.77.2.12 - link do publikacji
 2. Stosunek art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do szczególnych deliktów nieuczciwej konkurencji
  Autorzy:
  Marian Kępiński
  Czasopismo:
  Monitor Prawniczy (rok: 2014, tom: 6 Mop Dodatek, strony: 9-14), Wydawca: C.H.Beck
  Status:
  Opublikowane
 3. Zbiorowy zarząd prawami autorskimi w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
  Autorzy:
  Marian Kępiński
  Czasopismo:
  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (rok: 2015, tom: 2, strony: 227-236), Wydawca: Wydziała Prawa i Adminstracji, UAM Poznań
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14746/rpeis.2015.77.2.15 - link do publikacji
 4. Pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży po wyroku TK z 16.10.2014 r. IF: 1
  Autorzy:
  Jakub Kępiński
  Czasopismo:
  Monitor Prawniczy (rok: 2016, tom: 25 z. 15, strony: 796-803), Wydawca: C.H. Bec k
  Status:
  Opublikowane
 5. Porównanie cen produktów w reklamie porównawczej oraz stosunek klauzuli generalnej do szczególnych deliktów nieuczciwej konkurencji. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13.12.2013 r. (III CSK 65/13)
  Autorzy:
  Jakub Kępiński
  Czasopismo:
  Glosa (rok: 2015, tom: 2, strony: 27-33), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowane
 6. Faworyzowanie/dyskryminowanie najemców lokali w centrach handlowych przy obliczaniu opłat wspólnych jako czyn nieuczciwej konkurencji (art. 15 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 1 ZNKU)
  Autorzy:
  Jakub Kępiński
  Czasopismo:
  Monitor Prawniczy (rok: 2017, tom: 10, strony: 531-540), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowane
 7. Ochrona prawnoautorska dla wzorów przemysłowych. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 r., V CSK 202/13
  Autorzy:
  Jakub Kępiński
  Czasopismo:
  ACTA IURIS STETINENSIS (rok: 2018, tom: 2, strony: --), Wydawca: Uniwersytet szczeciński
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.18276/ais.2017.18-13 - link do publikacji
 8. Ocena projektu nowej dyrektywy w sprawie ochrony tajemnicy handlowej
  Autorzy:
  Marian Kępiński, Jakub Kępiński
  Status:
  Złożone
 9. The cumulative protection in case of work of applied art/industrial design. Should a grave candle be protected in the Polish copyright?
  Autorzy:
  Jakub Kępiński
  Status:
  Złożone
 1. Objaśnienia do art. 10 ZNKU
  Autorzy:
  Marian Kępiński, Jakub Kępiński, I. Wiszniewska
  Książka:
  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 4, red.: Szwaja Janusz (rok: 2016, tom: 1, strony: 345-418), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowane
 2. Obowiązki operatorów systemów dystrybucyjnych będących częścią przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo w zakresie komunikacji i marki. Uwagi na gruncie art. 26 ust. 3 dyrektywy 2009/72/WE
  Autorzy:
  Jakub Kępiński, Mateusz Radziński
  Książka:
  Księga jublieuszowa z okazji 70-tych urodzin Prof. Tadeusza Skocznego (rok: 2017, tom: ---, strony: 763-777), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowane
 3. Tajemnica przedsiębiorstwa i know-how
  Autorzy:
  Jakub Kępiński
  Książka:
  Innowacje gospodarcze. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne (rok: 2018, tom: 1, strony: 72-80), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowane
 4. Jakie zmiany czekają prawo znaków towarowych w świetle dyrektywy 2015/2436?
  Autorzy:
  Marian Kępiński, Jakub Kępiński
  Książka:
  Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Prof. Elżbiecie Traple (rok: 2017, tom: ---, strony: 505-522), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowane
 5. Kilka uwag o odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z obowiązkami harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Marian Kępiński
  Książka:
  Usus Magister Est Optimus, Rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Kubasowi (rok: 2016, tom: 1, strony: 97-106), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowane
 6. Objaśnienia do art. 12 ZNKU
  Autorzy:
  Marian Kępiński, Jakub Kępiński
  Książka:
  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 4, red.: Szwaja Janusz (rok: 2016, tom: 1, strony: 457-479), Wydawca: C.H.Beck
  Status:
  Opublikowane
 7. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskim w prawie autorskim oraz w Dyrektywie PE i Rady nr 2014/26/UE z 26.02.2014 r.
  Autorzy:
  Marian Kępiński, Jakub Kępiński
  Książka:
  biorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi w zwiazku z implementacją Dyrektywy PE i Rady 2014/26/UE, red.: Kępiński Jakub (rok: 2016, tom: 1, strony: 31-50), Wydawca: WSUS
  Status:
  Opublikowane
 8. Objaśnienia do art 17c - 17d ZNKU
  Autorzy:
  Marian Kępiński, Jakub
  Książka:
  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 4, red.: Szwaja Janusz (rok: 2016, tom: 1, strony: 744-762), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowane
 9. Nowa dyrektywa w sprawie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  Marian Kępiński, Jakub Kępiński
  Książka:
  Księga jublieuszowa z okazji 70-tych urodzin Prof. Tadeusza Skocznego (rok: 2017, tom: ---, strony: 659-672), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowane
 10. Spółka handlowa a przedsiębiorstwo
  Autorzy:
  Marian Kępiński
  Książka:
  Prawo spółek handlowych (rok: 2017, tom: 1, strony: 164-195), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowane
 11. Użycie znaku towarowego jako słowa kluczowego w reklamie
  Autorzy:
  Jakub Kępiński
  Książka:
  Własność intelektualna w obrocie elektronicznym (rok: 2015, tom: 5, strony: 121-142), Wydawca: C.H.Beck
  Status:
  Opublikowane
 12. Objaśnienia do art. 14 ZNKU
  Autorzy:
  Marian Kępiński
  Książka:
  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 4, red.: Szwaja Janusz (rok: 2016, tom: 1, strony: 506-522), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowane
 13. Objaśnienia do art. 5–7 ZNKU
  Autorzy:
  Marian Kępiński
  Książka:
  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 4, red.: Szwaja Janusz (rok: 2016, tom: 1, strony: 250-317), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowane
 14. Reklama z użyciem słów kluczowych identycznych lub podobnych do zarejestrowanego znaku towarowego
  Autorzy:
  Jakub Kępiński, Marian Kępiński
  Książka:
  Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, Księga pamiątkowa ku pamięci Prof. Michała du Valla (rok: 2015, tom: 1, strony: 194-219), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowane
 15. Umowy lawinowe i umowy do nich podobne
  Autorzy:
  Marian Kępiński, Jakub Kępiński
  Książka:
  Qui bene dubitat, bene sciet. Księga pamiątkowadedykowana Profesor Ewie Nowińskiej (rok: 2018, tom: ---, strony: 241-257), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowane
 16. Zbycie przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  Marian Kępiński
  Książka:
  Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. (rok: 2017, tom: 1, strony: 392-409), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowane
 17. Sprzedaż premiowana w prawie zwalaczania nieuczciwej konkurencji
  Autorzy:
  Jakub Kępiński
  Książka:
  Status:
  Złożone
 18. Wzornictwo przemysłowe i znaki towarowe. Klauzula napraw w świetle orzecznictwa TSUE
  Autorzy:
  Marian Kępiński, Jakub Kępiński
  Książka:
  Księga pamiątkowa Pana Prof. Andrzeja Kocha (rok: 2017, tom: ---, strony: ---), Wydawca: ---
  Status:
  Przyjęte