Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Neuronalne i hormonalne korelaty temperamentalnych endofenotypów zaburzeń lękowych - analiza w grupach osób różniących się ze względu na zmienność w genie CRFR1 i jakość doświadczeń wczesnodziecięcych.

2011/01/B/HS6/01912

Słowa kluczowe:

polimorfizm genetyczny funkcjonalny rezonans magnetyczny kortyzol endofenotyp temperament zaburzenia lękowe interakcja genotyp-środowisko

Deskryptory:

 • HS6_5: Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Wojciech Dragan 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 234 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-14

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny. Za kwotę 6 824 PLN
 2. Licencja na oprogramowanie Presentation. Za kwotę 0 PLN
 3. Licencja na oprogramowanie MatLAB. Za kwotę 3 991 PLN
 4. Dysk przenośny. Za kwotę 0 PLN
 5. Komputer stacjonarny iMac IntelCore. Za kwotę 8 784 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Positive metacognitions about alcohol mediate the relationship between FKBP5 variability and problematic drinking in a sample of young women IF: 2,195
  Autorzy:
  Dragan, W.Ł., Domozych, W., Czerski, P., Dragan, M.
  Czasopismo:
  Neuropsychiatric Disease and Treatment (rok: 2018, tom: 14, strony: 2681-2688), Wydawca: Dove Press
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2147/NDT.S169514 - link do publikacji
 2. Childhood adversity as a moderator of the relationship between emotional reactivity and the occurrence of anxiety and depression in a non-clinical group IF: 0,753
  Autorzy:
  Dragan, W.Ł., Zielińska, A., Zagdańska, M.
  Czasopismo:
  Psychiatria Polska (rok: 2016, tom: 50, strony: 95-104), Wydawca: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12740/PP/40064 - link do publikacji
 3. Sex-specific relationship of childhood adversity with gray matter volume and temperament
  Autorzy:
  Dragan, W.Ł., Jednoróg, K., Marchewka, A.
  Status:
  Złożone