Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena ryzyka introdukcji i rozprzestrzenienia wirusów grypy ptaków w Polsce

2011/03/D/NZ7/05848

Słowa kluczowe:

ocena ryzyka grypa ptaków introdukcja rozprzestrzenianie

Deskryptory:

 • NZ7_1: Epidemiologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, medycyna pracy, nauki o lekach, m.in.:

Jednostka realizująca:

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Śmietanka 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 480 615 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-27

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. oprogramowanie do tworzenia map ArcGIS. Za kwotę 31 853 PLN
 2. licencja programu @RISK (2 szt.). Za kwotę 6 905 PLN
 3. Oprogramowanie Statistica Pakiet Podstawowy 10 PL do wersji Statistica Pakiet Zaawansowany 10 PL. Za kwotę 2 952 PLN
 4. Licencja wraz z rozszerzeniem do analiz geostatycznych. Za kwotę 14 329 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Assessment of the potential distance of dispersal of high pathogenicity avian influenza virus by wild mallards IF: 1,241
  Autorzy:
  Krzysztof Śmietanka, Łukasz Bocian, Włodzimierz Meissner, Anna Ziętek-Barszcz, Katarzyna Żółkoś
  Czasopismo:
  Avian Diseases (rok: 2016, tom: 60, strony: 316-321), Wydawca: American Association of Avian Pathologists
  Status:
  Opublikowane
 2. Risk assessment of high pathogenicity avian influenza virus introduction into Poland via importation of live poultry IF: 1,241
  Autorzy:
  Anna Gierak, Łukasz Bocian, Krzysztof Śmietanka
  Czasopismo:
  Avian Diseases (rok: 2016, tom: 60, strony: 178-182), Wydawca: American Association of Avian Pathologists
  Status:
  Opublikowane
 1. The use of telemetry methods to assess the potential distance of high pathogenicity avian influenza virus dispersal by wild mallards.
  Autorzy:
  K. Śmietanka, Ł. Bocian, W. Meissner, A. Ziętek-Barszcz
  Konferencja:
  9th International Symposium on Avian Influenza, Athens, Georgia, USA (rok: 2015, ), Wydawca: Southeast Poultry Research Laboratory US Dept. of Agriculture, Agricultural Research Service 934 College Station Rd. Athens, GA 30605
  Data:
  konferencja 12-15.04
  Status:
  Opublikowane
 2. Ocena ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w podejściu jakościowym i ilościowym
  Autorzy:
  Krzysztof Śmietanka, Łukasz Bocian, Anna Gierak
  Konferencja:
  Grypa ptaków - nieustanne zagrożenie dla produkcji drobiarskiej (rok: 2015, ), Wydawca: PIWet-PIB w Puławach
  Data:
  konferencja 9-10.10.2015
  Status:
  Opublikowane
 3. Risk assessment associated with the introduction of high pathogenicity avian influenza virus (HPAIV) into Poland via importation of live poultry
  Autorzy:
  A. Gierak, Ł. Bocian, K. Śmietanka
  Konferencja:
  9th International Symposium on Avian Influenza, Athens, Georgia, USA (rok: 2015, ), Wydawca: Southeast Poultry Research Laboratory US Dept. of Agriculture, Agricultural Research Service 934 College Station Rd. Athens, GA 30605
  Data:
  konferencja 12-15.04
  Status:
  Opublikowane
 4. The potential dispersal distance of AIV by wild mallards - intergrating ornithological, telemetry and epidemiological data
  Autorzy:
  K. Śmietanka, W. Meissner, Ł. Bocian, A. Ziętek-Barszcz, A. Stolarek
  Konferencja:
  20th EU meeting of national reference laboratories for avian influenza and Newcastle disease, Lelystad, Netherland (rok: 2014, ), Wydawca: European Commission
  Data:
  konferencja 20.05-22.05
  Status:
  Opublikowane
 5. Zastosowanie metody wielokryterialnego modelowania decyzji do oceny ryzyka wprowadzenia do Polski wirusa grypy ptaków.
  Autorzy:
  Łukasz Bocian, Anna Gierak, Krzysztof Śmietanka
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja "GIS w nauce" (rok: 2015, ), Wydawca: UAM Poznań
  Data:
  konferencja 1-3.06.2015
  Status:
  Opublikowane