Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX w.

2013/09/B/HS3/00603

Słowa kluczowe:

dom mieszkalnictwo mieszkańcy dom gdański dom czynszowy życie codzienne Gdańsk

Deskryptory:

 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Edmund Kizik 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 492 128 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-04

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Ewa Barylewska-Szymańska, Zofia Maciakowska, Zur Soziotopographie Danzigs in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts1 IF: 5
  Autorzy:
  Ewa barylewska-Szymańska, Zofia Maciakowska
  Czasopismo:
  Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde Ermlands (rok: 2019, ), Wydawca: Historischer Verein für Ermland, prof dr Hans-Jürgen Bömelburg, dr Hans-Jürgen Karp
  Status:
  Przyjęte
 2. Das Danziger Bürgerhaus und seine Bewohner vom späten Mittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, IF: 5
  Autorzy:
  Edmund Kizik
  Czasopismo:
  Zeitschrift für Geschochte und Altertumskunde Ermland (rok: 2019, ), Wydawca: Historischer Verein für Ermland
  Status:
  Przyjęte
 1. cały tom
  Autorzy:
  Ewa Barylewska-Szymańska, Zofia Maciakowska
  Książka:
  Miasto i ludzie u progu nowoczesności. Socjotopografia Gdańska w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] "Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego" (rok: 2016, tom: 4, strony: 1-550 i 12 planów na płycie CD załączonej do tomu), Wydawca: Instytut Historii PAN
  Status:
  Opublikowane
 2. cały tom
  Autorzy:
  Ewa Barylewska-Szymańska, Marcin Grulkowski, Edmund Kizik, Zofia Maciakowska, Wojciech Szymański
  Książka:
  Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego (rok: 2015, tom: 3, strony: 1-268), Wydawca: Instytut Historii PAN
  Status:
  Opublikowane