Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mieszczanie pod bronią. Militarny wymiar funkcjonowania miasta zachodnioeuropejskiego w strefie bałtyckiej w późnym średniowieczu

2011/03/D/HS3/03661

Słowa kluczowe:

późne średniowiecze miasto okcydentalne wojskowość miejska

Deskryptory:

 • HS3_2: Historia społeczna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka wnioskująca:

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr Krzysztof Kwiatkowski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 111 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-13

Czas trwania projektu: 37 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Qui bona fide a non domino emit. Digesta justyniańskie jako prawny punkt odniesienia w sporze gminy miejskiej z władcą zwierzchnim w późnośredniowiecznych Prusach (wersja polska) // Qui bona fide a non domino emit. Justinian"s Digest as the legal reference point in a conflict between the urban municipality and its ruler i the Late Middle Ages (wersja angielska)
  Autorzy:
  Krzysztof Kwiatkowski
  Czasopismo:
  Zapiski Historyczne (rok: 2017, tom: 82, z. 3, strony: s. 7-31 (wersja pol.); s. 7-30 (wersja ang.)), Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15762/ZH.2017.68 - link do publikacji
 1. Auf die reyse ken Danczke. Chełmińska zapiska dotycząca kontyngentu wojskowego - przyczynek do zagadnień wojskowości miejskiej strefy bałtyckiej w późnym średniowieczu
  Autorzy:
  Krzysztof Kwiatkowski
  Konferencja:
  Piśmienność pragmatyczna - edytorstwo źródeł historycznych - archiwistyka. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Tandeckiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin (rok: 2015, ), Wydawca: Roman Czaja, Krzysztof Kopiński
  Data:
  konferencja -
  Status:
  Opublikowane
 2. Die Teilnahme der preußischen Städte an der militärischen Aktivität der Landesherrschaft um die Wende des 14./15. Jahrhunderts. Problemaufriss und einige ausgewählte Aspekte am Beispiel der Altstadt Elbing
  Autorzy:
  Krzysztof Kwiatkowski
  Konferencja:
  Hansestädte im Konflikt. Kriesenmanagement und bewaffnete Auseinandersetzung vom 13. bis zum 17. Jahrhundert (rok: 2017, ), Wydawca: Ortwin Pelc
  Data:
  konferencja 28-31. 05. 2012
  Status:
  Przyjęte
 1. feudałowie'; kontyngenty miejskie; organizowanie zabezpieczenia materiałowego; skład wojska i poszczególnych kontyngentów; broń i oporządzenie zbrojnych; przegląd najważniejszej literatury przedmiotu; ekskurs 19: Miasta jako ośrodki produkcji o znaczeniu militarnym i skupiska potencjału militarnego; plansza 10: Zbrojny mieszczanin i karczmarz około 1420 r.
  Autorzy:
  Krzysztof Kwiatkowski
  Książka:
  Wojska zakonu niemieckiego w Prusach 1230–1525 (korporacja, jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna) (rok: 2016, tom: --, strony: ss. 674), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowane
 2. --
  Autorzy:
  Krzysztof Kwiatkowski
  Książka:
  Mieszczanie pod bronią ‒ Stare Miasto Elbląg i jego militarna aktywność w XIII‒XV wieku (militarny wymiar funkcjonowania miasta kręgu hanzeatyckiego: studium przypadku) (rok: 2017, tom: --, strony: ss. 289 (mps.)), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Przyjęte