Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce

2013/11/B/HS5/03537

Słowa kluczowe:

koabitacja konflikt współpraca organ wykonawczy rada

Deskryptory:

 • HS5_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Sidor 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 128 050 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-11

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Wpływ rozwiązań przyjętych w Kodeksie wyborczym na zjawisko koabitacji w gminach
  Autorzy:
  M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil
  Czasopismo:
  Polityka i Społeczeństwo (rok: 2015, tom: 3, strony: 13), Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
  Status:
  Opublikowane
 2. Konfliktowe współistnienie organów przedstawicielskich na poziomie lokalnym. Przykład gminy Wydminy
  Autorzy:
  Katarzyna A. Kuć-Czajkowska, Monika Sidor, Justyna Wasil
  Czasopismo:
  Samorząd Terytorialny (rok: 2017, tom: 10, strony: 17), Wydawca: Wolter-Kluwers
  Status:
  Opublikowane
 3. Przywództwo lokalne w warunkach koabitacji. Przykład gmin z województwa świętokrzyskiego
  Autorzy:
  J. Wasil, K.A. Kuć-Czajkowska, M. Sidor
  Czasopismo:
  Studia Regionalne i Lokalne (rok: 2017, tom: 4, strony: 22), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.7366/1509499547003 - link do publikacji
 4. Consequences of the Electoral System in Polish Municipalities - Pathologies and Abuses
  Autorzy:
  J. Wasil, K.A. Kuć-Czajkowska, M. Sidor
  Czasopismo:
  Polish Political Science Yearbook (rok: 2018, tom: 3, strony: 477-490), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15804/ppsy2018312 - link do publikacji
 5. Konsekwencje systemu wyborczego do miejskich samorządów w Polsce - wybrane problemy
  Autorzy:
  Katarzyna Kuć-Czajkowska, Justyna Wasil, Monika Sidor
  Czasopismo:
  Acta Politica Polonica (rok: 2017, tom: 3, strony: 25), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowane
 6. Tools for Communication with Residents in Polish Municipalities with Cohabitation (Term of Office 2014-2018)
  Autorzy:
  M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil
  Status:
  Złożone
 7. Supporting and non-supporting entities of the mayor in Polish municipalities with cohabitation
  Autorzy:
  M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil
  Status:
  Złożone
 1. ГМИННЫЙ (МЕСТНЫЙ) УРОВЕНЬ В ПОЛЬШЕ – ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИЦИИ ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ЕЁ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ (Executive Body Commune Level in Poland – Formation of the Position of Legal and Political System and Operations)
  Autorzy:
  Justyna Wasil, Monika Sidor, Katarzyna Kuć - Czajkowska
  Konferencja:
  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ: ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ (Municipal democracy: the problem of formation and development in the context of Russian regions) (rok: 2016, ), Wydawca: Bashkir Academy of PA & Management under the Head of the Republic of Bashkortostan
  Data:
  konferencja 21-22 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 2. The Position of Local Leaders in Poland – The Relationship Between Councilors and The Mayor,
  Autorzy:
  M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil,
  Konferencja:
  Insourcing and/or outsourcing: How do they contribute to public administration reform? (rok: 2015, ), Wydawca: NISPAcee
  Data:
  konferencja 21-23 maja
  Status:
  Opublikowane
 3. Building political capacity in the management of a municipality
  Autorzy:
  Monika Sidor, Justyna Wasil, Katarzyna Kuć-Czajkowska
  Konferencja:
  Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative (rok: 2016, ), Wydawca: NISPAcee
  Data:
  konferencja 19 - 21 maja
  Status:
  Opublikowane
 1. Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce
  Autorzy:
  Monika Sidor, Katarzyna Kuć-Czajkowska, Justyna Wasil
  Książka:
  Koabitacja w samorządzie gminnym w Polsce (rok: 2017, tom: -, strony: 250), Wydawca: Wydawnictwo Scholar
  Status:
  Opublikowane
 2. (Bez)partyjne podłoże koabitacji konfliktowej w polskich gminach
  Autorzy:
  M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, J. Wasil
  Książka:
  Maendry współczesnego systemu partyjnego w Polsce (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwie Athenae Gedanenses
  Status:
  Opublikowane