Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola euroatlantyckiego systemu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego sie nowego ładu globalnego.

2011/01/B/HS5/02630

Słowa kluczowe:

wielobiegunowy ład globalny euroatlantycki

Deskryptory:

 • HS5_7: Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Studiów Politycznych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Józef Fiszer 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 219 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. Wspólnota euroatlantycka i jej perspektywy w nowym systemie międzynarodowym.
  Autorzy:
  Józef M. Fiszer
  Czasopismo:
  Studia Polityczne (rok: 2015, tom: 02.01.2019, strony: 93-111 / 183-207), Wydawca: ISP PAN
  Status:
  Opublikowane
 2. Euroatlantycki system bezpieczeństwa międzynarodowego w multipolarnym śwecie.
  Autorzy:
  Józef M. Fiszer
  Czasopismo:
  Biuletyn Analiz i Opinii (rok: 2013, tom: 01.11.2013, strony: 9), Wydawca: ISP PAN
  Status:
  Opublikowane
 3. System transatlantycki w multipolarnym świecie i jego rola w bezpieczeństwie międzynarodowym. Aspekty teoretyczne.
  Autorzy:
  Józef M. Fiszer
  Czasopismo:
  Studia Polityczne (rok: 2013, tom: 32, strony: 261-281), Wydawca: ISP PAN
  Status:
  Opublikowane
 4. Bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym ładzie globalnym ze szczególnym uwzględnieniem roli Rosji.
  Autorzy:
  Józef M. Fiszer
  Czasopismo:
  Biuletyn Analiz i Opinii nr 12/2013 (rok: 2013, tom: 01.12.2013, strony: 12), Wydawca: ISP PAN
  Status:
  Opublikowane
 5. System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie.
  Autorzy:
  Józef M. Fiszer
  Czasopismo:
  Myśl Ekonomiczna i Polityczna (rok: 2013, tom: 2(41), strony: 130-156), Wydawca: Uczelnia Łazarskiego
  Status:
  Opublikowane
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Paweł Olszewski
  Książka:
  System euroatlantycki w świetle agendy bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. (rok: 2013, tom: 4, strony: 70), Wydawca: ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA
  Status:
  Opublikowane
 2. Nie dotyczy
  Autorzy:
  Jakub Wódka
  Książka:
  Polityka zagraniczna "nowej" Turcji. Implikacje dla partnerstwa transatlantyckiego. (rok: 2013, tom: 3, strony: 102), Wydawca: ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA
  Status:
  Opublikowane
 3. nie dotyczy
  Autorzy:
  Józef M. Fiszer, P. Olszewski (red.)
  Książka:
  System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. (rok: 2013, tom: 1, strony: 319), Wydawca: ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA
  Status:
  Opublikowane
 4. nie dotyczy
  Autorzy:
  Józef M. Fiszer
  Książka:
  System euroatlantycki przed i po zakończeniu zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego. (rok: 2013, tom: 1, strony: 127), Wydawca: ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA
  Status:
  Opublikowane
 5. nie dotyczy
  Autorzy:
  J.M. Fiszer, J. Wódka, P. Olszewski, T. Paszewski, A. Cianciara, A. Orzelska-Stączek,
  Książka:
  System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie. Próba prognozy. (rok: 2014, tom: 1, strony: 172), Wydawca: ISP PAN
  Status:
  Opublikowane
 6. nie dotyczy
  Autorzy:
  Tomasz Paszewski
  Książka:
  USA i UE wobec nowych wyzwań globalnych. (rok: 2013, tom: 2, strony: 104), Wydawca: ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA
  Status:
  Opublikowane
 7. nie dotyczy
  Autorzy:
  Józef M. Fiszer, Paweł Olszewski, Beata Piskorska, Andrzej Podraza,
  Książka:
  Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne (rok: 2014, tom: 1, strony: 356), Wydawca: ISP PAN, Fundacja Konrada Adenauera
  Status:
  Opublikowane
 8. nie dotyczy
  Autorzy:
  Agnieszka K. Cianciara
  Książka:
  Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym świecie. Szansa czy wyzwanie dla systemu euroatlantyckiego. (rok: 2012, tom: 1, strony: 78), Wydawca: ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA
  Status:
  Opublikowane
 9. nie dotyczy
  Autorzy:
  Józef M. Fiszer (red.)
  Książka:
  System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa. (rok: 2013, tom: 1, strony: 394), Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN
  Status:
  Opublikowane
 10. nie dotyczy
  Autorzy:
  J.M. Fiszer, J. Wódka, P. Olszewski, T. Paszewski, A. Cianciara, A. Orzelska-Stączek
  Książka:
  The Euro-Atlantic System in a Multi-Polar World. A Forecast. (rok: 2015, tom: 1, strony: 140), Wydawca: Logos Verlag Berlin
  Status:
  Opublikowane