Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcje ksiąg wieczystych w ujęciu prawnoporównawczym

2011/01/B/HS5/02600

Słowa kluczowe:

księgi wieczyste prawo rzeczowe komparatystyka europejskiego prawa prywatnego

Deskryptory:

 • HS5_5: Prawo prywatne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Administracji, Zespół badawczy europejskiego prawa prywatnego i prawa porównawczego

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr Arkadiusz Wudarski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 73 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Czas trwania projektu: 20 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Publikacje książkowe (9)
 1. Kształtowanie funkcji ochronnej rejestru nieruchomości w Szkocji. Studium prawno-porównawcze
  Autorzy:
  Kenneth Reid, Arkadiusz Wudarski
  Czasopismo:
  REJENT (rok: 2015, tom: 5, strony: 17-48), Wydawca: Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
  Status:
  Opublikowane
 2. KOMPJUTERIZACIJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA U POLJSKOM I HRVATSKOM PRAVU
  Autorzy:
  Arkadiusz Wudarski, Tatjana Jospović
  Czasopismo:
  ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU /COLLECTED PAPERS OF ZAGREB LAW FACULTY (rok: 2015, tom: 65, strony: 01.05.1954), Wydawca: ZAGREB LAW FACULTY
  Status:
  Opublikowane
 3. Funktionswandel des elektronischen Grundbuchsystems in Polen
  Autorzy:
  Arkadiusz Wudarski
  Czasopismo:
  Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) (rok: 2015, tom: 2, strony: 33 - 39), Wydawca: Institut für Ostrecht, Universität München
  Status:
  Opublikowane
 4. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Księga wieczysta w Europie XXI wieku"
  Autorzy:
  Patrycja Hirsch, Artur Barański
  Czasopismo:
  REJENT (rok: 2014, tom: 8, strony: 132-138), Wydawca: Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
  Status:
  Opublikowane
 5. Rola ksiąg wieczystych oraz notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomociami w polskim i niemieckim systemie prawnym - zagadnienia wybrane
  Autorzy:
  Aleksander Oleszko, Arkadiusz Wudarski
  Czasopismo:
  REJENT (rok: 2015, tom: 5, strony: 87-128), Wydawca: Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
  Status:
  Opublikowane
 6. Vybrané otázky formální publicity katastru nemovitostí v České republice a pozemkové knihy v Polsku s ohledem na rekodifikaci českého soukromého práva
  Autorzy:
  Arkadiusz Wudarski, Eva Dobrovolná
  Czasopismo:
  Rekodifikace & praxe (rok: 2015, tom: 1, strony: 14 - 20), Wydawca: WoltersKluwer
  Status:
  Opublikowane
 7. Funkcje ksiąg wieczystych w ujęciu prawno-porównawczym
  Autorzy:
  Arkadiusz Wudarski (red.)
  Czasopismo:
  REJENT (rok: 2015, tom: 5, strony: 1-223), Wydawca: Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
  Status:
  Opublikowane
 8. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Funkcje ksiąg wieczystych w ujęciu prawnoporównawczym"
  Autorzy:
  Patrycja Hirsch, Krzysztof Mucha
  Czasopismo:
  REJENT (rok: 2014, tom: 5, strony: 131-136), Wydawca: Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
  Status:
  Opublikowane
 9. Usuwanie wad tytułów prawnych jako funkcja angielskiego Land Register - perspektywa porównawcza
  Autorzy:
  Simon Cooper, Arkadiusz Wudarski
  Czasopismo:
  REJENT (rok: 2015, tom: 5, strony: 49-86), Wydawca: Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
  Status:
  Opublikowane
 10. Wpis wzmianki a funkcja ochronna niemieckiej księgi wieczystej
  Autorzy:
  Arkadiusz Wudarski, Roland Böttcher
  Czasopismo:
  REJENT (rok: 2015, tom: 5, strony: 129-161), Wydawca: Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
  Status:
  Opublikowane
 11. Bericht zur internationalen wissenschaftlichen Konferenz "Grundbuchfunktionen im europäischen Rechtsvergleich"
  Autorzy:
  Arkadiusz Wudarski, Patrycja Hirsch, Artur Barański, Krzysztof Mucha
  Czasopismo:
  Rechtspfleger-Studienhefte (rok: 2014, tom: 5, strony: 163 - 165), Wydawca: Bund Deutscher Rechtspfleger e.V.
  Status:
  Opublikowane
 12. Bericht zur internationalen wissenschaftlichen Konferenz "Das Grundbuch im Europa des XXI Jahrhunderts"
  Autorzy:
  Arkadiusz Wudarski, Patrycja Hirsch, Artur Barański, Krzysztof Mucha
  Czasopismo:
  Rechtspfleger-Studienhefte (rok: 2014, tom: 6, strony: 187 -189), Wydawca: Bund Deutscher Rechtspfleger e.V.
  Status:
  Opublikowane
 13. Le registre foncier "transparent" au service de la protection du marché immobilier?
  Autorzy:
  Arkadiusz Wudarski
  Status:
  Złożone
 1. Jawność ksiąg wieczystych. Analiza prawno-porównawcza w kontekście europejskim
  Autorzy:
  Arkadiusz Wudarski
  Książka:
  Rozprawy z prawo prywatnego oraz notarialnego (rok: 2014, tom: 1, strony: 444-468), Wydawca: Stowarzenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
  Status:
  Opublikowane
 2. Universalität des Grundbuchs als Ausdruck der Ordnungsfunktion
  Autorzy:
  Arkadiusz Wudarski
  Książka:
  Festschrift für Dieter Martiny (rok: 2014, tom: 1, strony: 1261-1285), Wydawca: Mohr Siebeck
  Status:
  Opublikowane
 3. Das Grundbuch in der Registerwelt
  Autorzy:
  Arkadiusz Wudarski
  Książka:
  Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts (rok: 2016, tom: 1, strony: 23-82), Wydawca: Duncker & Humbolt Verlag
  Status:
  Opublikowane
 4. Jawność formalna ksiąg wieczystych w Niemczech
  Autorzy:
  Arkadiusz Wudarski
  Książka:
  Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność (rok: 2016, tom: 1, strony: 311-333), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowane
 5. Das Grundbuch als Instrument zur Verdinglichung der Schuldrechte?
  Autorzy:
  Arkadiusz Wudarski, Artur Barański
  Książka:
  Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts (rok: 2016, tom: 1, strony: 171-202), Wydawca: Duncker & Humbolt Verlag
  Status:
  Opublikowane
 6. Die Effektivität der polnischen Grundbuchführung im Wandel
  Autorzy:
  Arkadiusz Wudarski
  Książka:
  Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts (rok: 2016, tom: 1, strony: 551-613), Wydawca: Duncker & Humbolt Verlag
  Status:
  Opublikowane
 7. Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts
  Autorzy:
  Arkadiusz Wudarski (red.)
  Książka:
  Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts (rok: 2016, tom: 1, strony: 784), Wydawca: Duncker & Humbolt Verlag
  Status:
  Opublikowane
 8. Zur Entwicklung des Grundbuchs in Europa mit Schwerpunkten Österreich und Deutschland
  Autorzy:
  Werner Ogris, Arkadiusz Wudarski, Artur Barański
  Książka:
  Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts (rok: 2016, tom: 1, strony: 471-494), Wydawca: Duncker & Humbolt Verlag
  Status:
  Opublikowane
 9. Der öffentliche Glaube als Bestandteil des österreichischen Grundbuchsystems
  Autorzy:
  Romana Cierpiał-Magnor, Arkadiusz Wudarski
  Książka:
  Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts (rok: 2016, tom: 1, strony: 287-313), Wydawca: Duncker & Humblot Verlag
  Status:
  Opublikowane