Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ regulacji dotyczących udzielania pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce

2011/01/B/HS5/01091

Słowa kluczowe:

podatki pomoc publiczna preferencje podatkowe

Deskryptory:

 • HS5_10: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Rafał Dowgier 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 110 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Czas trwania projektu: 30 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. brak. Za kwotę 0 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. O problemie uchwał rad gmin wprowadzających preferencje podatkowe w podatku od nieruchomości, w kontekście zmiany zasad udzielania pomocy publicznej
  Autorzy:
  Rafał Dowgier
  Czasopismo:
  Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych (rok: 2013, tom: 11, strony: 15.10.2019), Wydawca: Wydawnictwo Taxpress s.c.
  Status:
  Opublikowane
 2. Preferencje podatkowe jako forma udzielania pomocy publicznej przez gminy
  Autorzy:
  Rafał Dowgier
  Czasopismo:
  Vestnik of Yanka Kupala State University of Grodno (rok: 2014, tom: 5 (181), strony: 34), Wydawca: Yanka Kupala State University of Grodno
  Status:
  Opublikowane
 3. Preferencje w podatku od nieruchomości udzielane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą
  Autorzy:
  Rafał Dowgier
  Czasopismo:
  Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych (rok: 2012, tom: 10, strony: 12.04.2019), Wydawca: Taxpress s.c.
  Status:
  Opublikowane
 4. Udzielanie przez gminne organy podatkowe ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą - zarys problemu
  Autorzy:
  Rafał Dowgier
  Czasopismo:
  Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych (rok: 2013, tom: 12, strony: 24-33), Wydawca: Wydawnictwo Taxpress s.c.
  Status:
  Opublikowane
 1. Налогообложение недвижимостей предпринимателей в Польше
  Autorzy:
  Rafał Dowgier
  Konferencja:
  International Theoretical and Practical Conference Tax and Budget Law: Modern Problems of Property Relations (rok: 2012, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Voroneżu, Rosja
  Data:
  konferencja 29-30.03.2012 r.
  Status:
  Opublikowane
 1. -
  Autorzy:
  Rafał Dowgier
  Książka:
  Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego (rok: 2015, tom: 1, strony: ss. 386), Wydawca: Temida2
  Status:
  Opublikowane
 2. Zakres władztwa podatkowego gmin w prawie Rzeczypospolitej Polskiej w świetle standardów wynikających z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego
  Autorzy:
  Rafał Dowgier
  Książka:
  Europejska Karta Samorządu Lokalnego a polskie prawo samorządu terytorialnego (rok: 2015, tom: 1, strony: 223-251), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowane
 3. Ograniczenie władztwa podatkowego gmin związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Rafał Dowgier
  Książka:
  XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość (rok: 2014, tom: I, strony: 219-227), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji
  Status:
  Opublikowane