Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sandhi w wymowie języka drugiego

2012/05/B/HS2/04036

Słowa kluczowe:

fonologia fonetyka prozodia akwizycja

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;
 • HS2_7: Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka (w tym: języka obcego i języka polskiego jako obcego), glottodydaktyka, kultura języka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr hab. Geoffrey Schwartz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 223 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-22

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie komputerowe. Za kwotę 7 500 PLN
 2. Mobilny interfejs dźwiękowy USB. Za kwotę 1 500 PLN
 3. Komputer. Za kwotę 5 000 PLN
 4. Mikrofon / słuchawki. Za kwotę 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. On the evolution of prosodic boundaries - parameter settings for Polish and English IF: 0,639
  Autorzy:
  Schwartz, G.
  Czasopismo:
  Lingua (rok: 2016, tom: 171, strony: 37-73), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.lingua.2015.11.005 - link do publikacji
 2. Stop release in Polish English - implications for prosodic constituency IF: 0,091
  Autorzy:
  Schwartz G, Balas A, Rojczyk A.
  Czasopismo:
  Research in Language (rok: 2014, tom: 12 (2), strony: 131-144), Wydawca: De Gruyter Open
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2478/rela-2014-0006 - link do publikacji
 3. Monitoring English sandhi-linking – a study of Polish listeners" L2 perception IF: 0,091
  Autorzy:
  Schwartz, G. Rojczyk, A., Balas, A.
  Czasopismo:
  Research in Language (rok: 2015, tom: 13 (1), strony: 61-76), Wydawca: De Gruyter Open
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/rela-2015-0015 - link do publikacji
 4. Granice słowa w języku polskim i angielskim: glotalizacja i łączenie
  Autorzy:
  Schwartz G, Rojczyk A, Balas A
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne (rok: 2015, tom: 66, strony: 201-215), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowane
 5. Vowel hiatus at Polish word boundaries - phonetic realization and phonological implications IF: 0,176
  Autorzy:
  Geoffrey Schwartz
  Czasopismo:
  Poznań Studies in Contemporary Linguistics (rok: 2013, tom: 49 (4), strony: 557-585), Wydawca: Mouton de Gruyter
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/psicl-2013-0021 - link do publikacji
 6. Phonological factors affecting L1 phonetic realization of proficient Polish users of English IF: 0,091
  Autorzy:
  Schwartz G, Balas A, Rojczyk A
  Czasopismo:
  Research in Language (rok: 2015, tom: 13 (2), strony: 181-198), Wydawca: De Gruyter Open
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/rela-2015-0014 - link do publikacji
 7. Word boundaries in L2 speech - evidence from Polish learners of English IF: 1,368
  Autorzy:
  Schwartz G.
  Czasopismo:
  Second Language Research (rok: 2016, tom: 32 (3), strony: 01.01.1930), Wydawca: SAGE
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1177/0267658316634423 - link do publikacji
 8. Sandhi-blocking in Polish vowel initial words
  Autorzy:
  Schwartz, G.
  Status:
  Złożone
 1. Language mode vs. L2 interference - evidence from L1 Polish
  Autorzy:
  Schwartz, G, Balas, A, Rojczyk, A
  Konferencja:
  International Congress of Phonetic Sciences (rok: 2015, ), Wydawca: International Phonetic Association
  Data:
  konferencja 10-14.VIII.2015
  Status:
  Opublikowane
 2. Teaching to suppress L1 processes in L2
  Autorzy:
  Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Anna Balas, Geoffrey Schwartz, Arkadiusz Rojczyk
  Konferencja:
  Phonetics teaching and learning conference (rok: 2013, ), Wydawca: PHONETICS TEACHING AND LEARNING CONFERENCE
  Data:
  konferencja 8-10 sierpnia, 2013
  Status:
  Opublikowane
 3. External sandhi in L2 segmental phonetics - final (de)voicing in Polish English
  Autorzy:
  Geoffrey Schwartz, Anna Balas, Arkadiusz Rojczyk
  Konferencja:
  7th International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech - New Sounds 2013 (rok: 2014, ), Wydawca: Concordia Working Papers in Applied Linguistics
  Data:
  konferencja 17-19 maja
  Status:
  Opublikowane
 1. Teaching to Suppress Polglish Processes
  Autorzy:
  Dziubalska- Kołaczyk K, Balas A, Schwartz G, Rojczyk A, Wrembel M
  Książka:
  Teaching and Researching the Pronunciation of English: Studies in Honour of Włodzimierz Sobkowiak (rok: 2015, tom: 1, strony: 235-247), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane