Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizmy rekomendacji wirtualnych zespołów dla realizacji złożonych zadań wymagających otwartej współpracy

2012/05/B/ST6/03364

Słowa kluczowe:

otwarta współpraca wirtualne zespoły technologia Wiki algorytmy rekomendacyjne wielowymiarowe sieci społeczne emergencja zespołów

Deskryptory:

 • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)
 • HS6_19: Problemy społeczne i kierunki praktycznych działań socjologów

Panel:

ST6 - Informatyka i technologie informacyjne: technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Adam Wierzbicki 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 707 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-14

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Serwer. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (17)
 1. Security Trade-Off and Energy Efficiency Analysis in Wireless Sensor Networks IF: 0,906
  Autorzy:
  Damian Rusinek, Bogdan Ksiezopolski, Adam Wierzbicki
  Czasopismo:
  International Journal of Distributed Sensor Networks (rok: 2015, tom: 2015, strony: Article 7), Wydawca: SAGE Publishing
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1155/2015/943475 - link do publikacji
 2. On Security Management: Improving Energy Efficiency, Decreasing Negative Environmental Impact, and Reducing Financial Costs for Data Centers IF: 0,762
  Autorzy:
  KatarzynaMazur, Bogdan Ksiezopolski, AdamWierzbicki
  Czasopismo:
  Mathematical Problems in Engineering (rok: 2015, tom: 2015, strony: 19.01.2019), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1155/2015/418535 - link do publikacji
 3. The Power of Similarity: Globally and Individually Effective Work Choice Strategies for GitHub Developers
  Autorzy:
  Oskar Jarczyk, Adam Wierzbicki, Radosław Nielek
  Status:
  Złożone
 4. Surgical Teams on GitHub: Modeling Performance of GitHub Project Development Processes
  Autorzy:
  Oskar Jarczyk, Szymon Jaroszewicz, Adam Wierzbicki, Kamil Pawlak, Michal Jankowski-Lorek
  Status:
  Złożone
 5. Verifying social network models of Wikipedia knowledge community IF: 4,038
  Autorzy:
  Michał Jankowski-Lorek, Szymon Jaroszewicz, Łukasz Ostrowski, Adam Wierzbicki
  Czasopismo:
  Information Sciences (rok: 2016, tom: 339, strony: 158-174), Wydawca: Elsevier Science
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.1016/j.ins.2015.12.015 - link do publikacji
 1. Modeling impact of social stratification on the basis of time allocation heuristics in society
  Autorzy:
  Michal Kakol, Radoslaw Nielek, Adam Wierzbicki
  Konferencja:
  International Social Computing, Behavioral Modeling and Prediction Conference(SBP 2014) (rok: 2014, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 01-04.04.2014
  Status:
  Opublikowane
 2. Simulation of Credibility Evaluation and Learning in a Web 2.0 Community
  Autorzy:
  Grzegorz Kowalik, Paulina Adamska, Adam Wierzbicki, Radosław Nielek
  Konferencja:
  13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 1-5.06.2014
  Status:
  Opublikowane
 3. Advantages of cooperative behavior during tsunami evacuation
  Autorzy:
  Adam Slucki, Radosław Nielek
  Konferencja:
  Social Computing, Behavioral-Cultural Modeling, and Prediction (rok: 2015, ), Wydawca: Springer International Publishing
  Data:
  konferencja March 31 – April 3, 2015
  Status:
  Opublikowane
 4. Predicting Webpage Credibility using Linguistic Features
  Autorzy:
  Aleksander Wawer , Radoslaw Nielek, Adam Wierzbicki
  Konferencja:
  4th Joint WICOW/AIRWeb Workshop on Web Quality, WWW"14 Companion (rok: 2014, ), Wydawca: ACM
  Data:
  konferencja 7-11.04.2014
  Status:
  Opublikowane
 5. On the modelling of the computer security impact on the reputation systems
  Autorzy:
  B.Ksiezopolski, D.Rusinek, A.Wierzbicki
  Konferencja:
  AsiaARES 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 14-17.04.2014
  Status:
  Opublikowane
 6. Does a "Renaissance Man" Create Good Wikipedia Articles?
  Autorzy:
  Jacek Szejda, Dominika Czerniawska, and Marcin Sydow
  Konferencja:
  International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval (KDIR-2014) (rok: 2014, ), Wydawca: Scitepress
  Data:
  konferencja 21- 24 października, 2014
  Status:
  Opublikowane
 7. Choose a Job You Love: Predicting Choices of GitHub developers
  Autorzy:
  Nielek, R., Jarczyk, O., Pawlak, K., Bukowski, L., Bartusiak, R., Wierzbicki, A.
  Konferencja:
  2016 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI) (rok: 2016, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja październik 2016
  Status:
  Opublikowane
 8. On the Modelling of the Influence of Access Control Management to the System Security and Performance
  Autorzy:
  Katarzyna Mazur, Bogdan Ksiezopolski and Adam Wierzbicki
  Konferencja:
  ICEIS 2015 - 17th International Conference on Enterprise Information Systems 354 (rok: 2015, ), Wydawca: SCITEPRESS
  Data:
  konferencja 27-30 kwietnia, 2015
  Status:
  Opublikowane
 9. Statistical Analysis of Quality-Related Wikipedia Team Data
  Autorzy:
  Leszek Bukowski, Micha l Jankowski-Lorek, Szymon Jaroszewicz, Marcin Sydow
  Konferencja:
  Workshop of Quality, Motivation and Coordination of Open Collaboration, workshop of 5th International Conference on Social Informatics (SocInfo 2013) (rok: 2013, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja Listopad, 2013
  Status:
  Opublikowane
 10. Collective Memory in Poland: a Reflection in Street Names
  Autorzy:
  Radoslaw Nielek, Aleksander Wawer, Adam Wierzbicki
  Konferencja:
  International Workshop on Histoinformatics, workshop of 5th International Conference on Social Informatics (SocInfo 2013) (rok: 2013, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja Listopad, 2013
  Status:
  Opublikowane
 11. On the Effectiveness of Emergent Task Allocation of Virtual Programmer Teams
  Autorzy:
  O.Jarczyk, B.Gruszka, L.Bukowski, A.Wierzbicki
  Konferencja:
  2014 IEEE/WIC/ACM International Joint Conferences on Web Intelligence (WI) and Intelligent Agent Technologies (IAT) (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 11-14 sierpnia, 2014
  Status:
  Opublikowane
 12. Threats of Using Gamification for Motivating Web Page Quality Evaluation
  Autorzy:
  Juźwin, M., Adamska, P., Rafalak, M., Balcerzak, B., Kąkol, M., & Wierzbicki
  Konferencja:
  2014 Mulitmedia, Interaction, Design and Innovation International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation (rok: 2014, ), Wydawca: ACM
  Data:
  konferencja 24-25 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowane
 13. Predicting Controversy of Wikipedia Articles Using the Article Feedback Tool
  Autorzy:
  Michal Jankowski-Lorek, Radoslaw Nielek, Adam Wierzbicki, Kazimierz Zielinski
  Konferencja:
  International Conference on Social Computing (SocialCom) (rok: 2014, ), Wydawca: ASE/IEEE/ACM
  Data:
  konferencja 4-7 sierpnia, 2014
  Status:
  Opublikowane
 14. AQoPA: Automated Quality of Protection Analysis Framework for Complex Systems
  Autorzy:
  Damian Rusinek, Bogdan Ksiezopolski, and Adam Wierzbicki
  Konferencja:
  Computer Information Systems and Industrial Management (rok: 2015, ), Wydawca: Springer International Publishing
  Data:
  konferencja 24-26.09.2015
  Status:
  Opublikowane
 15. Credibility as Signal: Predicting evaluations of credibility by a signal-based model
  Autorzy:
  Grzegorz Kowalik, Adam Wierzbicki
  Konferencja:
  IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI) (rok: 2016, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 13-16.10.2016
  Status:
  Opublikowane
 16. Motivation-based risk analysis process for IT Systems
  Autorzy:
  A.Niescieruk, B.Ksiezopolski
  Konferencja:
  AsiaARES 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 14-17.04.2014
  Status:
  Opublikowane
 17. GitHub projects. Quality analysis of Open-Source Software
  Autorzy:
  O.Jarczyk, B.Gruszka, S.Jaroszewicz, L.Bukowski, A.Wierzbicki
  Konferencja:
  SocInfo 2014 - 6th International Conference on Social Informatics (rok: 2014, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 10-13 listopada 2014
  Status:
  Opublikowane