Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena zdolności komórek dendrytycznych człowieka, generowanych w środowisku cyklosporyny A i rapamycyny, do indukowania mechanizmów tolerancji immunologicznej.

2012/05/N/NZ6/01046

Słowa kluczowe:

komórki dendrytyczne tolerancja immunologiczna leki immunosupresyjne

Deskryptory:

  • NZ6_1: Odporność swoista i nieswoista
  • NZ6_2: Immunologia kliniczna

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Maja Machcińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 99 996 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-28

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony