Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Regulacyjne determinanty procykliczności w działalności kredytowej banków

2012/05/D/HS4/01356

Słowa kluczowe:

rezerwy na ryzyko kredytowe współczynniki kapitałowe procykliczność podaż kredytu

Deskryptory:

  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
  • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
  • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Olszak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 310 494 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-05

Czas trwania projektu: 42 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony