Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe związki o strukturze klatkowej uzyskiwane w warunkach ultrawysokich ciśnień.

2013/09/B/ST8/02043

Słowa kluczowe:

synteza wysokociśnieniowa materiały termoelektryczne klatraty skutterudyty konwersja energii

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 697 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-17

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komora rękawicowa z oczyszczarką gazów. Za kwotę 174 967 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Theoretical and Experimental Study on Thermoelectric Properties of Ba8TMxGayGe46–x–y (TM = Zn, Cu, Ag) Type I Clathrates IF: 1,491
  Autorzy:
  JULIUSZ LESZCZYNSKI,ANDRZEJ KOLEZYNSKI, JAROSłAW JURASZEK and KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI
  Czasopismo:
  Journal of ELECTRONIC MATERIALS (rok: 2016, tom: 45, 10, strony: 5264–5278), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11664-016-4669-0 - link do publikacji
 2. Analysis of the Influence of Thermal Treatment on the Stability of Ag1−xSb1+xTe2+x and Se-Doped AgSbTe2 IF: 1,798
  Autorzy:
  P.M. Wyzga, K. Wojciechowski
  Czasopismo:
  Journal of Electronic Materials (rok: 2016, tom: 45, strony: 1548-1554), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11664-015-4102-0 - link do publikacji
 3. First-Principles Study of the Electronic Structure and Bonding Properties of X8C46 and X8B6C40 (X: Li, Na, Mg, Ca) Carbon Clathrates IF: 1,798
  Autorzy:
  A. Koleżyński, W. Szczypka,
  Czasopismo:
  Journal of Electrocni Materials (rok: 2016, tom: 45, strony: 1336-1345), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11664-015-4028-6 - link do publikacji
 4. Structural, electronic and thermal properties of TexCo4Sb11.75Te0.25 Journal of Alloys and Compounds
  Autorzy:
  Raju Chetty, Janusz Tobola, Piotr Klimczyk and Krzysztof Wojciechowski
  Status:
  Złożone
 5. Towards band gap engineering in skutterudites: the role of X4 rings geometry in CoSb3-RhSb3 system
  Autorzy:
  Koleżyński, Andrzej; Wojciechowski, Krzysztof; Szczypka, Wojciech
  Status:
  Złożone
 1. Structural and thermal properties of tetrahedrites prepared by FAST method
  Autorzy:
  RAJU CHETTY KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI
  Konferencja:
  Międzynarodowa Konferencja IMT 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Mechanik
  Data:
  konferencja 13 - 15 kwietnia
  Status:
  Opublikowane
 2. Diamond nanocrystals with nitrogen-vacancy centers as new type temperature sensors
  Autorzy:
  DANIEL S. RUDNICKI MARIUSZ MRÓZEK WOJCIECH GAWLIK KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI
  Konferencja:
  Międzynarodowa Konferencja Innovative Manufacturing Technology IMT 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Mechanik
  Data:
  konferencja 13 - 15 kwietnia
  Status:
  Opublikowane
 3. Studies on high pressure-high temperature synthesis of carbon clathrates
  Autorzy:
  JULIUSZ LESZCZYŃSKI PIOTR KLIMCZYK KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ KOLEŻYŃSKI
  Konferencja:
  Międzynarodowa Konferencja Innovative Manufacturing Technology IMT 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Mechanik
  Data:
  konferencja 13-15 kwietnia
  Status:
  Opublikowane
 4. THERMOELECTRIC MATERIALS FOR WASTE HEAT RECOVERY
  Autorzy:
  Krzysztof Wojciechowski
  Konferencja:
  5th Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage (rok: 2015, ), Wydawca: Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Association
  Data:
  konferencja 22-25 wrzesnia
  Status:
  Opublikowane
 5. Wpływ składu fazowego na mikrostrukturę i właściwości termoelektrycznych stopów z układu Ag-Sb-Te
  Autorzy:
  P.M. Wyzga, I. Veremchuk, Yu. Grin, K.T. Wojciechowski
  Konferencja:
  XVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa "Materiały i Technologie XXI wieku (rok: 2016, ), Wydawca: SJ Mater-Tech, Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego
  Data:
  konferencja 6 maja
  Status:
  Opublikowane
 6. Performance calculations of thermoelectric module p-type leg composed of (Bi2Te3)x(Sb2Te3)1-x
  Autorzy:
  Michał Musiał, Marcin Borcuch and Krzysztof Wojciechowski
  Konferencja:
  Międzynarodowa konferencja "International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED) (rok: 2016, ), Wydawca: E3S Web of Conferences
  Data:
  konferencja 17-19 Maja
  Status:
  Opublikowane