Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czynniki determinujące inwazję obcych gatunków nawłoci: późnej (Solidago gigantea) i kanadyjskiej (S. canadensis), na obszarze polskich Karpat Zachodnich

2011/03/B/NZ9/04042

Słowa kluczowe:

gatunki obce inwazje biologiczne Karpaty Zachodnie czynniki ograniczające

Deskryptory:

 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody

Panel:

NZ9 - Podstawy stosowanych nauk o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Ochrony Przyrody PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Wojciech Solarz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 287 625 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-30

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw fotograficzny. Za kwotę 6 350 PLN
 2. Tablet (3 szt.). Za kwotę 10 777 PLN
 3. Komputerowa stacja robocza. Za kwotę 0 PLN
 4. Odbiorniki GPS (3 szt.). Za kwotę 0 PLN
 5. Przenośna waga analityczna. Za kwotę 2 281 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. An invertebrate harmfulness scale for research on plant pest diversity and impacts IF: 0,962
  Autorzy:
  Najberek K., Solarz W., Chmura D., Walusiak E., Król W.
  Czasopismo:
  International Journal of Pest Management (rok: 2016, tom: 62, strony: 185-194), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowane
 2. Birds and alien species dispersal: on the need to focus management efforts on primary introduction pathways. Comment on Reynolds et al. and Green. IF: 4,566
  Autorzy:
  Solarz W., Najberek K., Pociecha A., Wilk-Woźniak E.
  Czasopismo:
  Diversity and Distributions (rok: 2017, tom: 23, strony: 113-117), Wydawca: Kudos & Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1111/ddi.12500 - link do publikacji
 3. Gatunki obce: przyczyny inwazyjnych zachowań i sposoby ich zwalczania
  Autorzy:
  Najberek K., Solarz W.
  Czasopismo:
  Kosmos (rok: 2016, tom: 65, strony: 81-91), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowane
 1. Amerykańskie nawłocie kontra polskie motyle
  Autorzy:
  Masło D., Najberek K.
  Książka:
  Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych (rok: 2014, tom: I, strony: 189-195), Wydawca: Komitet Ochrony Przyrody PAN
  Status:
  Opublikowane