Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przetwórstwo, dystrybucja i cyrkulacja krzemieni turońskich prowincji świętokrzyskiej wśród najstarszych społeczności neolitu (2. poł. VI - 1. poł. V tysiąclecia BC)

2011/03/N/HS3/02016

Słowa kluczowe:

neolit społeczności naddunajskie kultura ceramiki wstęgowej rytej technologia krzemieniarstwa gospodarka surowcowa

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

mgr Marcin Michał Szeliga 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 34 320 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-09

Czas trwania projektu: 18 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. The distribution and importance of Turonian flints from the north-eastern margin of the Holy Cross Mountains in the flint raw material economy of the earliest Danubian communities
  Autorzy:
  Marcin Szeliga
  Czasopismo:
  Acta Archaeologica Carpathica (rok: 2014, tom: 49, strony: 77-112), Wydawca: Komisja Archeologiczna Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 2. Mineralogical and petrographic characteristic of basic types of Turonian flints from the north-eastern margin of the Holy Cross Mountains – preliminary report
  Autorzy:
  Marcin Szeliga, Miłosz Huber
  Czasopismo:
  Archaeologia Polona (rok: 2016, tom: 54, strony: 12 stron maszynopisu), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  Status:
  Przyjęte
 1. Materiały krzemienne i obsydianowe z osady kultury ceramiki wstęgowej rytej na stan. 22 w Świlczy, pow. rzeszowski
  Autorzy:
  Marcin Szeliga
  Książka:
  Status:
  Złożone