Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozwój sektora usług profesjonalnych - umiędzynarodowienie, usieciowienie i dyfuzja wiedzy

2011/01/B/HS4/07572

Słowa kluczowe:

usługi profesjonalne transfer wiedzy usieciowienie umiedzynarodowienie

Deskryptory:

  • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne
  • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
  • HS4_12: Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Justyna Matysiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 194 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony