Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ podwójnej modyfikacji skrobi o różnej zawartości amylozy na strukturę ziarna skrobiowego, właściwości fizykochemiczne i generowanie wolnych rodników

2013/09/B/NZ9/01781

Słowa kluczowe:

skrobia modyfikowana struktura ziarna skrobiowego własciwości fizykochemiczne wolne rodniki

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Podstawy stosowanych nauk o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 280 460 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-10

Czas trwania projektu: 30 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wirówka laboratoryjna. Za kwotę 19 980 PLN
 2. Komputer z drukarką. Za kwotę 4 213 PLN
 3. Elektroda- część wyposażenia do reaktora chemicznego. Za kwotę 807 PLN
 4. Reaktor chemiczny wraz z wyposażeniem. Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 1. Influence of amylose content and oxidation level of potato starch onacetylation, granule structure and radicals" formation IF: 3,909
  Autorzy:
  Pietrzyk S., Fortuna T., Juszczak L., Dorota G., Bączkowicz M., Łabanowska M., Kurdziel M.
  Czasopismo:
  International Journal of Biological Macromolecules (rok: 2018, tom: 106, strony: 57-67), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2017.07.177 - link do publikacji
 2. Temperatura przejścia szklistego i krytyczne parametry przechowywania skrobi ziemniaczanej i jej pochodnych
  Autorzy:
  Witczak T.
  Czasopismo:
  Żywnośc Nauka Technologia Jakość (rok: 2017, tom: 24, 2 (111), strony: 51-66), Wydawca: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15193/zntj/2017/111/185 - link do publikacji
 3. Właściwości termiczne i reologiczne skrobi ziemniaczanej acetylowanej utlenionej na różnych poziomach
  Autorzy:
  Pietrzyk S., Juszczak L., Fortuna T., Bączkowicz M
  Czasopismo:
  Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (rok: 2014, tom: 272, strony: 17-26), Wydawca: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
  Status:
  Opublikowane
 4. Wybrane właściwości fizykochemiczne skrobi ziemniaczanej o różnym stopniu utlenienia
  Autorzy:
  Juszczak L., Pietrzyk S., Fortuna T., Gałkowska D., Witczak T
  Czasopismo:
  Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (rok: 2014, tom: 272, strony: 39-48), Wydawca: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
  Status:
  Opublikowane
 5. Właściwości sorpcyjne modyfikowanej skrobi ziemniaczanej
  Autorzy:
  Witczak T., Stępień A, Witczak M., Pietrzyk S., Bednarz A.,Florkiewicz A.
  Czasopismo:
  Nauka Przyroda Technologie (rok: 2016, tom: 10, strony: 11.01.2019), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.17306/J.NPT.2016.4.48 - link do publikacji
 6. The effect of amylose content and level of oxidation on the structural changes of acetylated corn starch and generation of free radicals IF: 4,946
  Autorzy:
  Pietrzyk S., Fortuna T., Łabanowska M., Juszczak L., Gałkowska D., Bączkowicz M., Kurdziel M.
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2018, tom: 240, strony: 259-267), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.foodchem.2017.07.125 - link do publikacji
 7. Effect of oxidation of acetylated high-amylose corn starch on physicochemical properties and radicals" formation
  Autorzy:
  Pietrzyk S., Fortuna T., Łabanowska M., Kurdziel M., Juszczak L.
  Status:
  Złożone
 1. Właściwości termiczne i reologiczne skrobi ziemniaczanej acetylowanej utlenionej na różnych poziomach
  Autorzy:
  Pietrzyk S., Juszczak L., Fortuna T., Bączkowicz M
  Konferencja:
  Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie (rok: 2014, ), Wydawca: Wrocławski oddział PTTŻ; KNoŻ PAN, Wydział Nauk o Żywności UP Wrcław
  Data:
  konferencja 12-14. 05
  Status:
  Opublikowane
 2. Wybrane właściwości fizykochemiczne skrobi ziemniaczanej o różnym stopniu utlenienia
  Autorzy:
  Juszczak L., Pietrzyk S., Fortuna T., Gałkowska D., Witczak T
  Konferencja:
  Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie (rok: 2014, ), Wydawca: Wrocławski oddział PTTŻ, KNoŻ PAN, Wydział Nauk o Żywności UP Wrocław
  Data:
  konferencja 12-14 05.
  Status:
  Opublikowane
 3. Wpływ utleniania i acetylacji na właściwości termiczne i reologiczne skrobi kukurydzianej
  Autorzy:
  Gałkowska D., Pietrzk S., Juszczak L., Fortuna T.
  Konferencja:
  V Sympozjum inżynierii żywności (rok: 2016, ), Wydawca: KIŻiOP SGGW, KNoŻ PAN, Oddział Warszawski PTTŻ, Oddział Warszawski PTA
  Data:
  konferencja 21-23.06
  Status:
  Opublikowane
 4. Effect of oxidation and acetylation on pasting and steady flow properties of mazie starch
  Autorzy:
  Gałkowska D., Pietrzyk S., Juszczak L., Wojdak Beata
  Konferencja:
  11th Internationa Conference on Polysaccharides-Glycoscience (rok: 2015, ), Wydawca: Czech Chemical Society
  Data:
  konferencja 7-9.10
  Status:
  Opublikowane
 5. Właściwości sorpcyjne skrobi ziemniaczanej utlenionej, acetylowanej poddanej podwojnej modyfikacji
  Autorzy:
  Witczak T., Stępień A., Witczak M., Pietrzyk S., Juszczak L., Bednarz A.
  Konferencja:
  Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie (rok: 2016, ), Wydawca: Wrocławski oddział PTTŻ, KNoŻ PAN, KTRiP UP Wrocław
  Data:
  konferencja 9-11.05
  Status:
  Opublikowane
 6. Wpływ procesów utlenianina i acetylacji na własciwości lepkospręzyste żeli skrobi ziemniaczanej
  Autorzy:
  Juszczak L., Pietrzyk S., Gałkowska D., Witczak T., Bączkowicz M., Fortuna T.
  Konferencja:
  Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie (rok: 2016, ), Wydawca: Wrocałwski oddział PTTŻ, KNoŻ PAN, KTRiP UP Wrocław
  Data:
  konferencja 9-11.05.
  Status:
  Opublikowane
 7. Effect of dual chemical modification on gelatinization and retrogradation of potato starch
  Autorzy:
  Pietrzyk S., Juszczak L., Gałkowska D., Witczak T., Bączkowicz M., Fortuna T.
  Konferencja:
  42nd International Conference of SSCHE (rok: 2015, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering, Inst. of Chem. and Enviroment. Engineering
  Data:
  konferencja 25-29. 05.
  Status:
  Opublikowane
 8. Effect oxidation and acetylation on viscoelastic behaviour of maize starches studied by creep and recovery test
  Autorzy:
  Juszczak L., Gałkowska D., Pietrzyk S., Witczak T., Witczak M.
  Konferencja:
  11th International Conference on Polisaccharides-Glycoscience (rok: 2015, ), Wydawca: Czech Chemical Society
  Data:
  konferencja 7-9.10
  Status:
  Opublikowane
 9. Rheological properties of acetylated oxidized potato starch
  Autorzy:
  Juszczak L., Pietrzyk S., Gałkowska D., Witczak T., Bączkowicz M., Fortuna T.
  Konferencja:
  42nd International Conference of SSCHE (rok: 2015, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering, Inst. of Chem. and Enviroment. Engineering
  Data:
  konferencja 25-29.05
  Status:
  Opublikowane
 10. Właściwości fizyczno-chemiczne skrobi ziemniaczanej podwójnie modyfikowanej
  Autorzy:
  Pietrzyk S., Juszczak L., Gałkowska D., Bączkowicz M., Fortuna T., Witczak T.
  Konferencja:
  Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie (rok: 2016, ), Wydawca: Wrocławski oddział PTTŻ, KNoŻ PAN, KTRiP, UP Wrocław
  Data:
  konferencja 9-11.05
  Status:
  Opublikowane
 11. Alpha-amylase degradation of double modified potato starch
  Autorzy:
  Bączkowicz M., Fortuna T., Pietrzyk S., Gałkowska T., Juszczak L., Witczak M., Augustyńska A.
  Konferencja:
  12th International Conference on Polisaccharides-Glycoscience (rok: 2016, ), Wydawca: Czech Chemical Society
  Data:
  konferencja 19-21.10
  Status:
  Opublikowane
 12. Wpływ procesu acetylacji na zmianę właściwości funkcjonalnych skrobi utlenionych
  Autorzy:
  Pietrzyk S., Juszczak L., Gałkowska D., Bączkowicz M., Fortuna T., Witczak T., Sarota K.
  Konferencja:
  Żywnośc XXI wieku (rok: 2016, ), Wydawca: Oddział Małopolski PTTŻ, WTŻ UR Kraków
  Data:
  konferencja 22-23.09
  Status:
  Opublikowane
 13. The influence of acetylation and oxidation on critical water activity and critical water content of potato starch
  Autorzy:
  Witczak T., Witczak M., Pietrzyk S., Stępień A., Bednarz A., Florkiewicz A.
  Konferencja:
  44th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering (rok: 2017, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering, Institute of Chemical and Environmental Engineering Slovak University of Technology in Bratislava
  Data:
  konferencja 22-26.05
  Status:
  Opublikowane
 14. The glass transition temperature of potato starch subjected to acetylation and oxidation
  Autorzy:
  WitczakT., Witczak M., StępieńA., Florkiewicz A., Bednarz A., Grzesik M., Pietrzyk S.
  Konferencja:
  44th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering (rok: 2017, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering, Institute of Chemical and Environmental Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava
  Data:
  konferencja 22-26 05.
  Status:
  Opublikowane