Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ ortopokswirusa ektromelii na mitochondria permisywnych komórek RAW 264.7 i L929: badania in vitro

2011/03/B/NZ6/03856

Słowa kluczowe:

wirus ektromelii komórki RAW 264.7 i L929 mitochondria

Deskryptory:

 • NZ6_5: Wirusologia
 • NZ6_3: Immunologia zwierząt

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne, mikrobiologia, transplantologia, alergologia m.in.:

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Lidia Szulc-Dąbrowska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 478 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-07

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komora laminarna MSC ADVANTAGE. Za kwotę 44 968 PLN
 2. Aparat do elektroforezy Bio-Rad Mini Protean Tetra. Za kwotę 5 573 PLN
 3. Aparat do transferu białek Bio-Rad Mini Trans Blot Cell. Za kwotę 3 771 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (26)
 1. Changes in the mitochondrial network during ectromelia virus infection of permissive L929 cells IF: 1,389
  Autorzy:
  Karolina P.Gregorczyk, Lidia Szulc-Dąbrowska, Zbigniew Wyżewski,Justyna Struzik, Marek Niemiałtowski
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2014, tom: 61, strony: 171-177), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne ; Komitet Biochemii i Biofizyki PAN
  Status:
  Opublikowane
 2. Rola mitochondriów w odporności przeciwwirusowej IF: 0,271
  Autorzy:
  Karolina Paulina Gregorczyk, Zbigniew Wyżewski, Lidia Szulc-Dąbrowska, Justyna Struzik, Joanna Szczepanowska, Marek Niemiałtowski
  Czasopismo:
  Postępy Mikrobiologii (rok: 2014, tom: 53, strony: 277-287), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów ; Komitet Mikrobiologii PAN
  Status:
  Opublikowane
 3. Modulation of proinflammatory NF-κB signaling by ectromelia virus in RAW 264.7 murine macrophages IF: 2,39
  Autorzy:
  Justyna Struzik, Lidia Szulc-Dąbrowska, Diana Papiernik, Anna Winnicka, Marek Niemiałtowski
  Czasopismo:
  Archives of Virology (rok: 2015, tom: 160, strony: 2301-2314), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s00705-015-2507-y - link do publikacji
 4. Remodeling of the fibroblast cytoskeletal and mitochondrial architecture during the replication cycle of ectromelia virus: a morphological in vitro study in a homologous cell line IF: 2,316
  Autorzy:
  Lidia Szulc-Dabrowska, Karolina P. Gregorczyk, Justyna Struzik, Anna Boratynska-Jasinska, Joanna Szczepanowska, Zbigniew Wyzewski, Felix N. Toka, Malgorzata Gierynska, Marek G. Niemialtowski
  Czasopismo:
  Cytoskeleton (rok: 2016, tom: 73, strony: 396-417), Wydawca: John Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/cm.21308 - link do publikacji
 5. Współdziałanie białek szoku cieplnego w organizowaniu struktury przestrzennej białek IF: 0,633
  Autorzy:
  Zbigniew Wyżewski, Karolina P. Gregorczyk, Lidia Szulc-Dąbrowska, Justyna Struzik, Joanna Szczepanowska, Marek Niemiałtowski
  Czasopismo:
  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (rok: 2014, tom: 68, strony: 793-807), Wydawca: Instytut Immunologii i Terapii Eksperymentalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5604/17322693.1108406 - link do publikacji
 6. Strategies of NF-κB signaling modulation by ectromelia virus in BALB/3T3 murine fibroblasts IF: 1,794
  Autorzy:
  Justyna Struzik, Lidia Szulc-Dąbrowska, Anna Winnicka, Marek Niemiałtowski
  Czasopismo:
  Microbial Pathogenesis (rok: 2015, tom: 87, strony: 59-68), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.micpath.2015.07.017 - link do publikacji
 7. Hamowanie mitochondrialnego szlaku apoptozy przez białka pokswirusów IF: 0,196
  Autorzy:
  Karolina Paulina Gregorczyk, Zbigniew Wyżewski, Lidia Szulc-Dąbrowska, Marek Niemiałtowski
  Czasopismo:
  Medycyna Weterynaryjna (rok: 2014, tom: 70, strony: 456-459), Wydawca: Uniwersytet im Marii Curie-Skłodowskiej ; Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
  Status:
  Opublikowane
 8. Białko MAVS i jego interakcje z wirusami zapalenia wątroby typu A, B i C IF: 0,573
  Autorzy:
  Zbigniew Wyżewski, Karolina P. Gregorczyk, Lidia Szulc-Dąbrowska, Justyna Struzik, Marek Niemiałtowski
  Czasopismo:
  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (rok: 2016, tom: 70, strony: 14-24), Wydawca: Instytut Immunologii i Terapii Eksperymentalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
  Status:
  Opublikowane
 9. Hulaj świecie, ospy nie ma?
  Autorzy:
  Gregorczyk Karolina
  Czasopismo:
  Forum Akademickie (rok: 2017, tom: 5, strony: 60-62), Wydawca: Akademicka Oficyna Wydawnicza w Lublinie
  Status:
  Opublikowane
 10. Long actin-based cellular protrusions as novel evidence of cytopathic effect induced in immune cells infected by ectromelia virus
  Autorzy:
  Lidia Szulc-Dąbrowska, Karolina P. Gregorczyk, Justyna Struzik, Zbigniew Wyżewski, Agnieszka Ostrowska, Felix N. Toka, Małgorzata Gieryńska
  Status:
  Złożone
 1. Distribution of Drp1 protein in permissive L929 cells during ectromelia orthopoxvirus infection
  Autorzy:
  Karolina Paulina Gregorczyk, Zbigniew Wyżewski, Lidia Szulc-Dąbrowska, Justyna Struzik, Joanna Szczepanowska, Marek Niemiałtowski
  Konferencja:
  XIV Conference on "Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology" - DIAGMOL 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: SGGW
  Data:
  konferencja 19.10.2013
  Status:
  Opublikowane
 2. Intracellular distribution of Hsp70 in permissive RAW 264.7 macrophages during ECTV-MOS infection
  Autorzy:
  Zbigniew Wyżewski, Karolina Gregorczyk, Lidia Szulc-Dąbrowska, Justyna Struzik, Marek Niemiałtowski
  Konferencja:
  15th Congress of the Polish Society of Experimental and Clinical Immunology (rok: 2014, ), Wydawca: Termedia sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 26-28 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 3. Influence of ECTV-MOS infection on the intracellular level of Bcl-2, Bcl-xL and Bax protein in L929 fibroblasts: in vitro research
  Autorzy:
  Zbigniew Wyżewski, Karolina P. Gregorczyk, Justyna Struzik, Joanna Szczepanowska, Lidia Szulc-Dąbrowska
  Konferencja:
  XVI Conference on "Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology - DIAGMOL 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: SGGW w Warszawie
  Data:
  konferencja 28 listopada
  Status:
  Opublikowane
 4. WPŁYW ZAKAŻENIA ECTV NA POZIOM Hsp60 I WYBRANYCH PODJEDNOSTEK ŁAŃCUCHA TRANSPORTU ELEKTRONÓW W KOMÓRKACH L929
  Autorzy:
  Z. Wyżewski, K. P. Gregorczyk, J. Szczepanowska, J. Struzik, L. Szulc-Dąbrowska
  Konferencja:
  XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo MORPOL s.c.
  Data:
  konferencja 22-24 września
  Status:
  Opublikowane
 5. Distribution of Drp-1 protein in permissive RAW 264.7 macrophages during ectromelia virus infection
  Autorzy:
  K. P. Gregorczyk, Z. Wyzewski, L. Szulc-Dabrowska, J. Struzik, M. Niemialtowski
  Konferencja:
  44th Annual Meeting German Society for Immunology (rok: 2014, ), Wydawca: German Society for Immunology
  Data:
  konferencja 17-20 września
  Status:
  Opublikowane
 6. The influence of ectromelia virus infection on the distribution and activation of NF-kB transcription factor in BALB/3T3 murine fibroblasts
  Autorzy:
  Justyna Struzik, Lidia Szulc-Dąbrowska, Marek Niemiałtowski
  Konferencja:
  6th International Weigl Conference on Microbiology (rok: 2015, ), Wydawca: University of Gdansk
  Data:
  konferencja 8-10 lipca
  Status:
  Opublikowane
 7. ZMIANY MORFOLOGII I PARAMETRÓW FUNKCJONALNYCH MITOCHONDRIÓW W MYSICH FIBROBLASTACH LINII L929 PODCZAS ZAKAŻENIA WIRUSEM EKTROMELII
  Autorzy:
  K. P. Gregorczyk, Z. Wyżewski, J. Struzik, J. Szczepanowska, L. Szulc-Dąbrowska
  Konferencja:
  XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo MORPOL s.c.
  Data:
  konferencja 22-24 września
  Status:
  Opublikowane
 8. Influence of ECTV-MOS infection on the intracellular level of Hsp10 and selected subunits of electron transport chain complexes in L929 fibroblasts: in vitro research
  Autorzy:
  Wyżewski Z, Gregorczyk KP, Struzik J, Szczepanowska J, Szulc-Dąbrowska L
  Konferencja:
  XVII Conference on "Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology" - DIAGMOL 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: SGGW w Warszawie
  Data:
  konferencja 5 listiopada
  Status:
  Opublikowane
 9. The role of mitochondrial Hsp60 in regulation of apoptosis
  Autorzy:
  Zbigniew Wyżewski, Karolina P. Gregorczyk, Lidia Szulc-Dąbrowska, Justyna Struzik, Marek Niemiałtowski
  Konferencja:
  V Polish-Ukrainian Weigl Conference on Microbiology (rok: 2013, ), Wydawca: Yuri Fedkovych National University
  Data:
  konferencja 23-25.05.2013
  Status:
  Opublikowane
 10. Mitochondria as molecular platform in normal and virally infected cells
  Autorzy:
  Marek Niemiałtowski, Lidia Szulc-Dąbrowska, Justyna Struzik, Karolina P. Gregorczyk, Zbigniew Wyżewski
  Konferencja:
  V Polish-Ukrainian Weigl Conference on Microbiology (rok: 2013, ), Wydawca: Yuri Fedkovych National University
  Data:
  konferencja 23-25.05.2013
  Status:
  Opublikowane
 11. Mitochondrial hyper-fragmentation in the Mfn1/Mfn2-null mouse embryonic fibroblasts during ectromelia virus infection
  Autorzy:
  KAROLINA PAULINA GREGORCZYK, ZBIGNIEW WYŻEWSKI, LIDIA SZULC-DĄBROWSKA, ANNA BORATYŃSKA-JASIŃSKA, MAREK NIEMIAŁTOWSKI
  Konferencja:
  XV Conference on "Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology - DIAGMOL 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: SGGW
  Data:
  konferencja 25 października
  Status:
  Opublikowane
 12. Wpływ zakażenia wirusem ektromelii na wewnątrzkomórkową dystrybucję Bax w komórkach permisywnych linii L929
  Autorzy:
  Zbigniew Wyżewski, Karolina P. Gregorczyk, Felix N. Toka, Lidia Szulc-Dąbrowska
  Konferencja:
  V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodnicznych (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 20-22 marca
  Status:
  Opublikowane
 13. Udział mitofuzyny 1 i 2 w odporności przeciwwirusowej podczas zakażenia wirusem ektromelii
  Autorzy:
  Karolina P. Gregorczyk, Lidia Szulc-Dąbrowska, Zbigniew Wyżewski, Anna Boratyńska-Jasińska, Felix N. Toka
  Konferencja:
  V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodnicznych (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 20-22 marca
  Status:
  Opublikowane
 14. The Bcl-2 family protein expression in L929 fibroblasts after ECTV-MOS infection: research in vitro
  Autorzy:
  Zbigniew Wyżewski, Karolina P. Gregorczyk, Justyna Struzik, Joanna Szczepanowska, Lidia Szulc-Dąbrowska
  Konferencja:
  6th International Weigl Conference on Microbiology (rok: 2015, ), Wydawca: University of Gdansk
  Data:
  konferencja 8-10 lipca
  Status:
  Opublikowane
 15. Influence of ectromelia virus infection on mitochondrial morphology and function in murine L929 fibroblast cell line
  Autorzy:
  Gregorczyk, K.P., Wyzewski, Z., Szczepanowska J., Bossowska, M., Mielcarska, M., Struzik, J., Szulc-Dabrowska, L.
  Konferencja:
  16th International Congress of Immunology - ICI 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: The University of Melbourne
  Data:
  konferencja 21-26 sierpnia
  Status:
  Opublikowane
 16. Influence of ectromelia orthopoxvirus (strain Moscow) on the expression of Hsp60 and Hsp10 in permissive L929 cells
  Autorzy:
  Zbigniew Wyżewski, Karolina P. Gregorczyk, Lidia Szulc-Dąbrowska, Justyna Struzik, Joanna Szczepanowska, Marek Niemiałtowski
  Konferencja:
  XIV Conference on "Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology - DIAGMOL 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: SGGW
  Data:
  konferencja 19.10.2013
  Status:
  Opublikowane
 17. Changes in the mitochondrial network during ectromelia virus infection of permissive L929 cells
  Autorzy:
  Karolina Paulina Gregorczyk, Zbigniew Wyżewski, Lidia Szulc-Dąbrowska, Justyna Struzik, Marek Niemiałtowski
  Konferencja:
  3rd Workshop on MICROBIOLOGY IN HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROTECTION–MIKROBIOT 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 17-20.09.2013
  Status:
  Opublikowane
 18. Morphology and distribution of mitochondria in permissive RAW 264.7 macrophages during ECTV-MOS infection
  Autorzy:
  Karolina P. Gregorczyk, Zbigniew Wyżewski, Lidia Szulc-Dąbrowska, Justyna Struzik, Marek Niemiałtowski
  Konferencja:
  15th Congress of the Polish Society of Experimental and Clinical Immunology (rok: 2014, ), Wydawca: Termedia sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 26-28 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 19. Intracellular distribution of Hsp70 in L929 fibroblasts infected with ectromelia virus Moscow strain
  Autorzy:
  ZBIGNIEW WYŻEWSKI, KAROLINA PAULINA GREGORCZYK, LIDIA SZULC-DĄBROWSKA, MAREK NIEMIAŁTOWSKI
  Konferencja:
  XV Conference on "Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology - DIAGMOL 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: SGGW
  Data:
  konferencja 25 października
  Status:
  Opublikowane
 20. Ectromelia virus infection affects mitochondrial functions in L929 cells
  Autorzy:
  Karolina Paulina Gregorczyk, Zbigniew Wyżewski, Justyna Struzik, Joanna Szczepanowska, Lidia Szulc-Dąbrowska
  Konferencja:
  6th International Weigl Conference on Microbiology (rok: 2015, ), Wydawca: University of Gdansk
  Data:
  konferencja 8-10 lipca
  Status:
  Opublikowane
 21. Ectromelia virus infection increases level of intracellular reactive oxygen species in L929 cells
  Autorzy:
  Karolina Paulina Gregorczyk, Zbigniew Wyżewski, Lidia Szulc-Dąbrowska, Justyna Struzik, Joanna Szczepanowska
  Konferencja:
  XVI Conference on "Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology - DIAGMOL 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: SGGW w Warszawie
  Data:
  konferencja 28 listopada
  Status:
  Opublikowane
 22. Changes in the mitochondrial network morphology and functional parameters of mitochondria in murine L929 cells during ectromelia virus infection
  Autorzy:
  Gregorczyk KP, Wyżewski Z, Struzik J, Szczepanowska J, Szulc-Dąbrowska L
  Konferencja:
  XVII Conference on "Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology" - DIAGMOL 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: SGGW w Warszawie
  Data:
  konferencja 5 listopada
  Status:
  Opublikowane
 23. Ectromelia virus affects mitochondrial network organization in L929 cells – preliminary study
  Autorzy:
  LIDIA SZULC, JUSTYNA STRUZIK, ANNA BORATYŃSKA-JASIŃSKA, JOANNA SZCZEPANOWSKA, MAREK NIEMIAŁTOWSKI
  Konferencja:
  XIII Conference on "Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology" - DIAGMOL 2012 (rok: 2012, ), Wydawca: SGGW
  Data:
  konferencja 24.11.2012
  Status:
  Opublikowane
 24. Mitochondrial morphology during ectromelia virus infection of permissive cells L929: in vitro studies
  Autorzy:
  Karolina Paulina Gregorczyk, Marek Niemiałtowski
  Konferencja:
  V Polish-Ukrainian Weigl Conference on Microbiology (rok: 2013, ), Wydawca: Yuri Fedkovych National University
  Data:
  konferencja 23-25.05.2013
  Status:
  Opublikowane
 25. Influence of ectromelia virus Moscow strain (ECTV-MOS) infection on expression and distribution of Hsp60 in permissive RAW 264.7 macrophages
  Autorzy:
  Z. Wyzewski, K. P. Gregorczyk, L. Szulc-Dabrowska, J. Struzik, M. Niemialtowski
  Konferencja:
  44th Annual Meeting German Society for Immunology (rok: 2014, ), Wydawca: German Society for Immunology
  Data:
  konferencja 17-20 września
  Status:
  Opublikowane
 26. Modulation of NF-kB signaling by ectromelia virus - recent studies
  Autorzy:
  Justyna Struzik, Lidia Szulc-Dąbrowska, Marek Niemiałtowski
  Konferencja:
  XVI Conference on "Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology - DIAGMOL 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: SGGW w Warszawie
  Data:
  konferencja 28 listopada
  Status:
  Opublikowane