Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizmy oddziaływań pomiędzy dendrymerami a białkami.

2012/04/M/NZ1/00059

Słowa kluczowe:

dendrymer białko oddziaływania mechanizm

Deskryptory:

 • NZ1_3: Biofizyka
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maria Bryszewska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: HARMONIA 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 328 380 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-17

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Contribution of hydrophobicity, DNA and proteins to the cytotoxicity of cationic PAMAM dendrimers IF: 3,458
  Autorzy:
  I. Halets, D. Shcharbin, B. Klajnert, M. Bryszewska
  Czasopismo:
  International Journal of Pharmaceutics (rok: 2013, tom: 454, strony: 43833), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ijpharm.2013.06.061 - link do publikacji
 2. Interaction of PAMAM dendrimers with bovine insulin depends on nanoparticle end-groups IF: 2,719
  Autorzy:
  Nowacka O., Miłowska K., Bryszewska M.
  Czasopismo:
  J. Lumin. (rok: 2015, tom: 162, strony: 87-91), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2015.02.014 - link do publikacji
 3. Nanomaterials in stroke treatment: Perspectives IF: 6,158
  Autorzy:
  N. Shcharbina, D. Shcharbin, M. Bryszewska
  Czasopismo:
  Stroke (rok: 2013, tom: 44, strony: 2351-2355), Wydawca: American Heart Association
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1161/STROKEAHA.113.001298 - link do publikacji
 4. Stabilizing effect of small concentrations of PAMAM dendrimers at the insulin aggregation IF: 3,554
  Autorzy:
  O. Nowacka, D. Shcharbin, B. Klajnert-Maculewicz, M. Bryszewska
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (rok: 2014, tom: 116, strony: 757-760), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2014.01.056 - link do publikacji
 5. Nanoparticle corona for proteins: Mechanisms of interaction between dendrimers and proteins. IF: 3,417
  Autorzy:
  Shcharbin D., Ionov M., Abashkin V., Loznikova S., Dzmitruk V., Shcharbina N, Matusevich N., Milowska K., Gałęcki K., Wysocki S., Bryszewska M.
  Czasopismo:
  Coll. Surfaces B: Biointerfaces (rok: 2015, tom: 134, strony: 377-383), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2015.07.017 - link do publikacji
 6. Synthesis, characterization and biological properties of new hybrid carbosilane-viologen-phosphorus dendrimers IF: 3,84
  Autorzy:
  Moreno S., Szwed A., El Brahmi N., Milowska K., Kurowska J., Fuentes-Paniagua E., Pedziwiatr-Werbicka E., Gabryelak T., Katir N., de la Mata F.J., Muñoz-Fernández M.A., Gomez-Ramirez R., Caminade A.M., Majoral J.-P., Bryszewska M.
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 25942-25958), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/c5ra00960j - link do publikacji
 7. Carbosilane dendrimers inhibit α-synuclein fibrillation and prevent cells from rotenone-induced damage. IF: 3,65
  Autorzy:
  Milowska K., Szwed A., Mutrynowska M., Gomez-Ramirez R., de la Mata F.J., Gabryelak T., Bryszewska M.
  Czasopismo:
  Int. J. Pharm. (rok: 2015, tom: 484, strony: 268-275), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ijpharm.2015.02.066 - link do publikacji
 8. How to study dendrimers and dendriplexes III. Biodistribution, pharmacokinetics and toxicity in vivo IF: 7,633
  Autorzy:
  D. Shcharbin. Anna Janaszewska, B. Klajnert-Maculewicz, B. Ziemba, V. Dzmitruk, I. Halets, S. Loznikova, N. Shcharbina, K. Milowska, M. Ionov, A. Shakhbazaud, M. Bryszewska
  Czasopismo:
  Journal of Controlled Release (rok: 2014, tom: 181, strony: 40-52), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jconrel.2014.02.021 - link do publikacji
 9. Interference of cationic polymeric nanoparticles with clinical chemistry tets-Clinical relevance IF: 3,458
  Autorzy:
  D. Shcharbin , N. Shcharbina, K. Milowska, F.J. de la Mata, M.A. Muñoz-Fernandez, S. Mignani, R. Gomez-Ramirez, J.P. Majoral, M. Bryszewska
  Czasopismo:
  International Journal of Pharmaceutics (rok: 2014, tom: 473, strony: 599-606), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ijpharm.2014.07.054 - link do publikacji
 10. Recent patents in dendrimers for nanomedicine: evolution 2014
  Autorzy:
  D. Shcharbin, N. Shcharbina, M. Bryszewska
  Czasopismo:
  Recent Patents on Nanomedicine (rok: 2014, tom: 4, strony: 25-31), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2174/1877912304666140609233256#sthash.a99HaLjs.dpuf - link do publikacji
 11. Acidosis, magnesium and acetylsalicylic acid: Effects on thrombin. IF: 1,977
  Autorzy:
  N. Borisevich, S. Loznikova, A. Sukhodola, I. Halets, M. Bryszewska, D. Shcharbin
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2013, tom: 104, strony: 158-164), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.saa.2012.11.051 - link do publikacji
 12. Poly(amidoamine) dendrimer complexes as a platform for gene delivery IF: 4,869
  Autorzy:
  D. Shcharbin, A. Shakhbazau, M. Bryszewska
  Czasopismo:
  Expert Opinion on Drug Delivery (rok: 2013, tom: 10, strony: 1687-1698), Wydawca: Informa Healthcare, U.K.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1517/17425247.2013.853661 - link do publikacji
 1. Interaction between Si-C carbosilane dendrimers and albumin
  Autorzy:
  V. Dzmitruk, J. de la Mata, R. Gomez-Ramirez, E. Pedziwiatr-Werbicka, M. Bryszewska, D.Shcharbin,
  Konferencja:
  Molecular, Membrane and Cellular Basics for Functioning of Biosystems (rok: 2014, ), Wydawca: Białoruska Akademia Nauk
  Data:
  konferencja 17-20.06
  Status:
  Opublikowane
 2. Biologiczne właściwości dendrymerów wiologenowo-karbokrzemowo-fosforowych (SMT)
  Autorzy:
  A. Szwed, J. Kurowska, K. Miłowska, M. Bryszewska, T. Gabryelak
  Konferencja:
  III Studencka Konferencja Biologii Molekularnej (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 20-22 marca
  Status:
  Opublikowane
 3. Influence of PAMAM dendrimers on the human insulin
  Autorzy:
  Nowacka O., Milowska K., Ionov M., Bryszewska M.
  Konferencja:
  Polymer processing with resulting morphology and properties: feet in the present and eyes at the future (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Salerno
  Data:
  konferencja 15-15 pażdziernika
  Status:
  Opublikowane
 4. Ocena właściwości biologicznych dendrymerów hybrydowych na podstawie ich interakcji z białkami
  Autorzy:
  Szwed A., Milowska K., Gabryelak T.
  Konferencja:
  I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 20-22 kwietnia
  Status:
  Opublikowane
 5. Wpływ dendrymerów karbokrzemowo-wiologenowo-fosforowych na strukturę drugorzędową wybranych białek regulatorowych"
  Autorzy:
  Szwed A., Milowska K., Bryszewska M., Gabryelak T.
  Konferencja:
  IV Konferencja Biologii Molekularnej, (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 26-28 marca
  Status:
  Opublikowane
 6. Carbosilane-viologen-phosphorus interaction with proteins base on alkaline phosphatase
  Autorzy:
  Szwed A., Milowska K., Bryszewska M., Gomez-Ramirez R., de la Mata .J., Gabryelak T.
  Konferencja:
  Chemistry and biology: A permanent dialogue. 22nd Young Research Fellows Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: Journees Jeunes Chercheurs
  Data:
  konferencja 4-6 lutego
  Status:
  Opublikowane
 7. Carbosilane dendrimers affect the fibrillation of alpha-synuclein
  Autorzy:
  Milowska K., Gomez-Ramirez R., de la Mata .F.J., Gabryelak T., Bryszewska M.
  Konferencja:
  Polymer processing with resulting morphology and properties: feet in the present and eyes at the future (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Salerno
  Data:
  konferencja 15-17 października
  Status:
  Opublikowane
 8. Luminescent analysis of the impact of phosphorus dendrimers of 3rd and 4th generations at the conformation and structural-dinamical state of human thrombin
  Autorzy:
  V.M. Abashkin, S. Zh. Loznikova, K. Milowska, J.-P. Majoral
  Konferencja:
  Molecular, Membrane and Cellular Basics for Functioning of Biosystems (rok: 2014, ), Wydawca: Białoruska Akademia Nauk
  Data:
  konferencja 17-20 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 9. Luminescent analysis of the interaction between PAMAM dendrimers of 3rd and 4th generation and plasma proteins or cytosolic enzymes
  Autorzy:
  I.V. Halets, A.L. Krauchonak, D. Shcharbin, M. Bryszewska
  Konferencja:
  IV Kongres Fizyków Białorusi (rok: 2013, ), Wydawca: Kowczeg, Mińsk
  Data:
  konferencja 24-26 kwietnia
  Status:
  Opublikowane
 10. Interaction between polyamidoamine dendrimers and regulatory plasma proteins: alkaline phosphatase and L-lactic dehydrogenase
  Autorzy:
  K. Milowska, M. Ionov, E. Borowska, I. Halets, T. Gabryelak, S. Shcharbin, M. Bryszewska
  Konferencja:
  38th FEBS CONGRESS (Saint Petersburg) (rok: 2013, ), Wydawca: Willey Blackwell
  Data:
  konferencja 6-11 lipca
  Status:
  Opublikowane
 11. Application of PPI sugar modified dendrimers in neurodegenerative disorders
  Autorzy:
  P. Piatek, M. Marcinkowska, A. Janaszewska, B. Voit, D. Appelhans, M. Bryszewska, B. Klajnert-Maculewicz
  Konferencja:
  Assets of Chemistry in Drug Discovery (rok: 2014, ), Wydawca: CRDP Montpellier
  Data:
  konferencja 24-25 March 2014
  Status:
  Opublikowane
 12. The role of phosphorus dendrimers in alpha-synuclein fibrillation
  Autorzy:
  Milowska K., Apartsin E., Majoral J.P., Gabryelak T., Bryszewska M.
  Konferencja:
  2nd Worlds Congress on NeuroTherapeutics: Dilmmas, Debates, Discussions (rok: 2015, ), Wydawca: CongressMed
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowane