Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nordycki model równoważenia finansów publicznych i osiągania stabilności społecznej

2011/01/B/HS4/05502

Słowa kluczowe:

Model Nordycki Finanse Publiczne Stabilność Społeczna

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce);
 • HS4_10: Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna
 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Dariusz Filar 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 285 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer stacjonarny /zestaw komputerowy z programem office/. Za kwotę 2 368 PLN
 2. Komputer przenośny + oprogramowanie (Windows, Office, Eviews, Stata). Za kwotę 6 186 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. NORDYCKI KRYZYS BANKOWY 1990-1993 I GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY 2007-2011
  Autorzy:
  Dariusz Filar, Marcin Brycz
  Czasopismo:
  Bezpieczny Bank (rok: 2013, tom: Nr 2-3(51-52), strony: 25.09.2019), Wydawca: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  www.bfg.pl - link do publikacji
 2. ZWIĄZEK POMIĘDZY KREDYTEM A PRODUKCJĄ PRZEMYSŁOWĄ W KRYZYSIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH I W KRYZYSIE LAT 2008- W TEORII BENA BERNANKE NA PRZYKŁADZIE NORWEGII
  Autorzy:
  Marcin Brycz
  Czasopismo:
  Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (rok: 2014, tom: 2, strony: 77-87), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Universytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowane
 3. WPŁYW POLITYKI ELASTYCZNEGO BEZPIECZEŃSTWA NA DUŃSKI RYNEK PRACY
  Autorzy:
  Ewa Ignaciuk
  Czasopismo:
  Optimum. Studia Ekonomiczne (rok: 2013, tom: 6, strony: 85-97), Wydawca: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
  Status:
  Opublikowane
 4. Perspektywy zrównoważonego rozwoju w polityce monetarnej Banku Szwecji w latach 2008 – 2011
  Autorzy:
  Marcin Brycz
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2014, tom: 1, strony: 47-53), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowane
 5. Does Efficency of the Nordic Ponsion System evolve after crisis ?
  Autorzy:
  Marcin Brycz
  Czasopismo:
  Journal of International Studies , Wydawca: Centre of Sociological Research
  Status:
  Przyjęte
 1. DEMOGRAFIA , GOSPODARKA I EMERYTURY – JAKIE ROZWIĄZANIA MOŻEMY CZERPAĆ Z MODELU NORDYCKIEGO
  Autorzy:
  Marcin Brycz
  Konferencja:
  IX Kongresu Ekonomistów Polskich (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zarząd Krajowy, 2013
  Data:
  konferencja 28-29 listopada 2013
  Status:
  Opublikowane
 2. x
  Autorzy:
  Ewa Ignaciuk, Władysława Kiwak
  Konferencja:
  XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja XXI wieku" (rok: 2015, ), Wydawca: x
  Data:
  konferencja 22-24.10.2014
  Status:
  Przyjęte
 1. Reakcja wybranych gospodarek skandywskich na kryzys
  Autorzy:
  Dariusz Graj
  Książka:
  Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku (rok: 2012, tom: x, strony: 70-79), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowane
 2. Skuteczność optymalizacyjna polityki rynku pracy realizowanej przez kraje skandynawskie
  Autorzy:
  Ewa Ignaciuk
  Książka:
  Optymalna alokacja zasobów w systemach gospodarczych i gospodarujących (rok: 2014, tom: x, strony: 25.06.2019), Wydawca: PTE oddział w Gdańsku
  Status:
  Opublikowane
 3. ///publikacja książkowa///
  Autorzy:
  Brycz, M., Filar, D., Ignaciuk, E., Kiwak, W., Szczodrowski, G.,
  Książka:
  Uwarunkowania równowagi makroekonomicznej i stabilności społecznej w krajach nordyckich (rok: 2015, tom: x, strony: x), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Przyjęte