Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku

2011/03/D/HS3/03631

Słowa kluczowe:

geografia historyczna historia gospodarcza kartografia historyczna rekonstrukcja krajobrazu geoinformacja historyczna zabudowa hydrotechniczna młyny wodne stawy młyńskie

Deskryptory:

  • HS3_4: Historia gospodarcza
  • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dariusz Brykała 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 232 180 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Czas trwania projektu: 60 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony